יסודות למינהל הציבורי

תכנית הכשרה ייעודית לחברה החרדית לקראת השתלבות בעבודה בשירות הציבורי.

להרשמה למחזור הקרוב >>
לקובץ שאלות ותשובות על התכנית >>

השירות הציבורי הינו בעל השפעה גדולה על חיי היום יום של האזרחים בישראל, הן בהתוויית המדיניות והן במימוש התקציבים הציבוריים בכל התחומים – בריאות, חינוך, תשתיות, תעסוקה ועוד. עם זאת,ייצוג החברה החרדית בשירות המדינה נמוך בצורה משמעותית בחלקה היחסי באוכלוסייה.

קורס יסודות למינהל הציבורי הינו קורס ייחודי אשר מכשיר ומלווה צעירים וצעירות מהמגזר החרדי להשתלבות במינהל הציבורי בשלטון המקומי, במשרדי הממשלה ובחברות ממשלתיות.

מהלך זה נועד על מנת להביא לידי ביטוי את היכולות, הצרכים והנכסים של החברה החרדית בקבלת ההחלטות, להגביר את אמון הציבור במערכת הציבורית ולהביא לידי קבלת החלטות תואמות ככל הניתן לצרכי החברה החרדית.

התכנית כוללת הכשרה קבוצתית לכ-20 משתתפים בשתי קבוצות, לגברים ולנשים, במשך כ-20 יום (יום בשבוע לאורך ארבעה חודשים), במהלכה מתקיימים לימודים עיוניים, סדנאות וסיורים העוסקים במדיניות הציבורית ובסוגיות חברתיות-כלכליות בישראל. תכנית ההכשרה הינה בסבסוד מלא.

התכנית מבוססת על שלושה צירים:
ידע – העמקה בתפיסות וסוגיות חברתיות וציבוריות;
מיומנויות – כלים להשתלבות ולעשייה בשירות הציבורי ובחברה האזרחית;
אחריות – פיתוח מקצועי ואישי של המשתתפים כעובדי ציבור הנטועים בזהותם ופועלים למען הכלל.

מהקבלה לתכנית, במהלך ההכשרה ולאחר סיומה, כל משתתף מקבל ליווי צמוד ומותאם אישית על ידי צוות התכנית, במטרה לסייע לו להשתלב ולממש את הפוטנציאל בתחום העשייה בשירות הציבורי.

בסיום ההכשרה משתלבים המשתתפים ברשת הבוגרים, רשת ארצית מגוונת שחבריה פועלים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועמותות אזרחיות. הרשת מקדמת המשך למידה של חבריה כמשרתי ציבור, יצירת שיתופי פעולה רב-מגזריים וסיוע הדדי בעשייה השוטפת.

שותפים לתכנית: הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי למגזר החרדי במשרד לשוויון חברתי, רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי, אגף גיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה, אגף בקרת הון אנושי במשרד הפנים, מרכז זלמן שז"ר, קרן קמ"ח

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

הכשרת צעירים וצעירות מהמגזר החרדי לשירות הציבורי ושילובם בתפקידי מפתח ברמה הארצית והמקומית

שותפים

שותפים

ממשלה | פילנתרופיה

עמותה מובילה

עמותה מובילה

מרכז מעשה

רישום

רישום

להרשמה לתכנית לחצו כאן >>

אולי יעניין אותך גם

מלגות קציר

מסלולי מלגות המעניקים תמיכה מקיפה במהלך הלימודים לתואר אקדמי ומאפשרים לאוכלוסיות מוחלשות להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים בדרך להשכלה גבוהה.

תכנית יסוד اساس

תכנית הכשרה ייעודית המקנה לצעירות וצעירים מכל מגזרי החברה כלים לעשייה במרחב הציבורי-חברתי ובמוקדי השפעה, דרך השתלבות בתפקידים משמעותיים בשירות הציבורי ובחברה האזרחית.

מקושרים

יצירת רשת ארצית של תכניות הפועלות לחיזוק ותמיכה בצעירים במצבי סיכון לקראת חיים עצמאיים באמצעות ליווי של מנטורים מתנדבים, תוך פיתוח ידע בעבודה עם צעירים מרקעים שונים.