ראש השנה תשפ"ד

חברות, חברים, שותפות ושותפים יקרים,

אנחנו נמצאים עדיין בעיצומה של תקופה סוערת, בה עמדות שונות הופכות למחלוקות, מתחים ושיח מקטב. עם הזמן מתברר יותר ויותר כי המשבר החברתי-פוליטי מציף סוגיות עומק שיש להן השלכות ארוכות טווח.

עם זאת, ישראל ידעה בשנות קיומה להתמודד בהצלחה עם אתגרים רבים ומורכבים בזכות הנחישות, היזמות, היצירתיות, והעושר הטמון במגוון האנושי שלה. דווקא בעת הזאת חשוב לשמר את הנכסים הללו ולטפח אותם, ולזכור כי ישנו רוב גדול החולק ערכים שנוכל להסכים עליהם כבסיס לחיים משותפים.

בתוך כך, אנו חייבים להסתכל קדימה ולהמשיך ליזום, לפתח ולהוביל מיזמים ומהלכים מחוללי שינוי שיתנו מענה לפערים הקיימים היום בין המרכז לפריפריה. בדרך זו נאפשר קידום שוויון הזדמנויות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, במשפחה, בתעסוקת צעירים, ברשויות המקומיות ועוד.

לקראת השנה החדשה, אנו מקווים שנדע לשמור על האמונה שכולנו רוצים בטובת המדינה והחברה, ומאחלים שנה שבה נמצא ביחד את הדברים הטובים וניצור מהם הזדמנויות לצמיחה אישית וחברתית.

שאול שני
יו״ר
פרנסואה לוואן
נשיא
מיכל כהן
מנכ״לית

הקהילה העסקית של רש"י

אנו מאמינים בחשיבותו ובתרומתו של המגזר העסקי ומכירים גם בכוחה של קבוצה להניע שינוי, הן בפעילות אקטיבית, הן סביב שולחן קבלת ההחלטות והן ביישומן ליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר. לאור זאת הקמנו בשנה האחרונה את הקהילה העסקית – מספר מעגלים של נשות ואנשי עסקים מובילים במשק הישראלי, בעלי רקע וניסיון בתחומים שונים, שיהיו שותפים לחשיבה ולעשייה המקדמות מוביליות חברתית.

כל קבוצה מתמקדת בנושא הנוגע לתחומי הליבה של פעילות הקרן: תעסוקה, חינוך ורשויות מקומיות, ומקדמת היבטים משמעותיים כגון הגברת מודעות, קידום מדיניות, פיתוח יוזמות חדשות ועוד. הקבוצה פועלת כקהילה המאפשרת למידה והיוועצות תוך שיתוף בניסיון ובידע מעשי, כבסיס למציאת פתרונות חדשניים, יצירתיים וברי הרחבה לקידום שוויון הזדמנויות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

"חינוך לחיים" – יורדים לשטח

היוזמה לקידום החינוך הבלתי פורמלי בישראל נכנסת בימים אלה לשלב היישום של "עיר חינוך לחיים", על בסיס התפיסה והמודל היישובי שפיתחנו בקרן רש"י. זהו מהלך המתמקד בעבודה עם הרשות המקומית כדי להרחיב את היקף ההשתתפות של ילדי העיר בפעילויות בלתי פורמליות ולשלב אותן כמרכיב אינטגרלי במערכת החינוך.

המהלך, בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ושותפים נוספים, צפוי להקיף בשנים הקרובות למעלה מ-15 רשויות, תוך שאיפה להרחיב את ההשפעה לעוד יישובים רבים. הצעד הראשון בו עוסק ביצירת תמונת מצב יישובית: מיפוי של תכניות וגופים בתחום החינוך הבלתי פורמלי, מספרי משתתפים וכן הלאה; וסקר בקרב ילדים ובני נוער כדי לזהות את הצרכים, הרצונות ותחומי העניין שלהם. כל הנתונים ירוכזו במוקד עירוני שיחבר בין ילדים לפעילויות – "מוקד ההזדמנויות", שהפלטפורמה הטכנולוגית שלנו נבנית בהתנדבות על ידי ארגון Code for Israel. במקביל, ייפתח קורס הכשרה ייעודי למנהלי אגפי חינוך ונוער ברשויות המשתתפות.

רשויות מקומיות: הדור הבא

לרשות המקומית יש כוח אדיר להנגיש הזדמנויות ולחולל שינוי בחיי התושבים. מתוך כך, ועל בסיס הניסיון והידע שצברנו בשנים האחרונות באסטרטגיית פעולה יישובית, פיתחנו את תחום הרשויות במטרה להרחיב את מעגל ההשפעה. זאת, באמצעות ליווי מקצועי ופיתוח כלים לחיזוק היכולות הניהוליות והארגוניות של הרשות בתחומי מפתח. יכולות אלה נשארות ביישוב גם ביום שאחרי, ותורמות לשיפור מתמשך באיכות השירותים לתושב.

תחומי המיקוד שלנו הם:

  • הון אנושי – בניית תכניות פיתוח, למידה והכשרה לחיזוק היכולות של בעלי תפקיד ברשויות ובאשכולות אזוריים, בדגש על מנהלי המחלקות ודרגי הביניים.
  • פיתוח כלכלי – הטמעת מודלים להרחבה וגיוון של מקורות ההכנסה העצמיים של הרשות ופיתוח הכלכלה המקומית, המאפשרים מתן שירותים איכותיים לתושבים.
  • קבלת החלטות מבוססת נתונים – הטמעת מודל מערכתי ליצירת תרבות ארגונית של ניהול מבוסס נתונים.

אנחנו חותרים לפעול ברמות שונות ובעולמות תוכן מגוונים בכמאה רשויות מקומיות (40% מכלל הרשויות בישראל) הנמצאות בדירוג סוציו-אקונומי 1-5, רובן הגדול בפריפריה, ובהן חיים כמיליון ילדים, בני נוער וצעירים. זאת תוך רתימת שותפים אסטרטגיים ליצירת קואליציה רב-מגזרית.

פותחים דלת לעולם ההייטק

PreTech, מיזם משותף למשרד העבודה, קרן רש"י, חברת GOOGLE, קרן ביחד וקרן קראון, יוצא לדרך במטרה להביא לגיוון והרחבת כוח האדם בתעשיית ההייטק. המיזם כולל מסלולים מותאמים לצעירים ממגוון אוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בתעשייה – החברה הערבית, החברה החרדית, יוצאי אתיופיה, תושבי הפריפריה ונשים – כדי לצמצם את הפער המובנה בנקודת הפתיחה שלהם.

התכנית מבוססת על מהלך רב שלבי, המתחיל בחשיפה רחבה של קהלי היעד להיכרות מקדימה עם עולם ההייטק, דרך "מקפצה" לחיזוק תחושת המסוגלות, התנסות ראשונית וחיזוק מיומנויות רכות, ועד מכינה שתאפשר למשתתפים להשתלב עם סיומה בלימודים בתחומי הטכנולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה או בהכשרות מקצועיות חוץ-אקדמיות.

טוב לדעת!

אנו שמחים לפרסם מסמכי ידע חדשים שנכתבו במסגרת המיזמים של קרן רש"י ושותפיה:

הקפיצה החברתית 2.0 – חינוך לחיים

תקציר מנהלים של המתווה המניח את התשתית המושגית לקשר שבין חינוך בלתי פורמלי ובין מוביליות חברתית, לצד המלצות לאפיקי השפעה והשקעה שיאפשרו את הרחבת ההזדמנויות לילדים ובני נוער באמצעותו.

הקפיצה החברתית 2.0 – חינוך לחיים

... קראו עוד

צעירים בישראל 2023

דו"ח המסכם מחקר מקיף שנערך ביוזמת קרן רש"י וקרן גנדיר ובהובלת מכון ERI, במטרה לבחון מה מאפיין צעירים בישראל: מה הם רוצים, מה השאיפות והמוטיבציות המניעות אותם, איך הם עושים בחירות בחייהם ואיפה אנחנו יכולים לפגוש אותם ולסייע להם.

צעירים בישראל 2023

דו"ח המסכם ... קראו עוד

קהילות לומדות – בין תיאוריה לפרקטיקה

סקירה המשמשת בסיס למודל הפעלה של המיזם המשותף עם משרד הפנים, וכוללת איפיון של סוגי הקהילות המקצועיות הלומדות (COP), הגדרת אבני הדרך המשמעותיות להקמתן והפעלתן, ודוגמאות לקהילות מצליחות הפועלות בישראל ובעולם.

קהילות לומדות – בין תיאוריה לפרקטיקה... קראו עוד