PreTech

מיזם שמטרתו להביא לגיוון והרחבת כוח האדם בתעשיית ההייטק, דרך צמצום הפער המובנה בנקודת הפתיחה של מי שאינם רואים את עצמם כבעלי פוטנציאל להיות חלק ממנה ואינם נתפשים ככאלה על ידי גופי הכשרה ומעסיקים.

PreTech הוא מיזם משותף למשרד העבודה, קרן רש"י, גוגל ישראל, קרן ביחד וקרן קראון, שמטרתו להביא לגיוון והרחבת כוח האדם בתעשיית ההייטק, בדגש על קבוצות הנמצאות בתת-ייצוג בתעשייה. הוא נועד להנגיש הזדמנויות למי שאינם רואים את עצמם כבעלי פוטנציאל להיות חלק מעולם ההייטק, ואינם נתפשים ככאלה על ידי גופי הכשרה ומעסיקים. המיזם כולל מסלולים המותאמים לצעירים מאוכלוסיות שונות – החברה הערבית, החברה החרדית, יוצאי אתיופיה, תושבי הפריפריה ונשים – כדי לצמצם את הפער המובנה בנקודת הפתיחה שלהם.

התכנית מבוססת על מהלך בן מספר שלבים:

  • חשיפה רחבה בפלטפורמה מקוונת המיועדת למספר גדול של משתתפים, וכוללת היכרות בסיסית עם עולם ההייטק ומתן מענה לחששות ולתפיסות מוטעות. המעוניינים להמשיך לשלב הבא יוזמנו להרשם ולבצע משימת כניסה לצורך בדיקת התאמה.
  • מקפצה – עבודה בקבוצות קטנות עם מי שעברו את הסינון המקדים (משימה וראיון אישי), לחיזוק תחושת המסוגלות, התנסות ראשונית וחיזוק מיומנויות רכות. שלב זה נמשך כחודש וחצי ובסיומו ייערך למשתתפים אבחון תעסוקתי ייעודי.
  • קדם הכשרה (מכינה) – זוהי ליבת התכנית, שנועדה לאפשר למי שסיימו אותה בהצלחה להשתלב בלימודים בתחומי הטכנולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה או בהכשרות מקצועיות חוץ-אקדמיות. היא כוללת העמקת ההיכרות עם המקצועות הטכנולוגיים; הקניית מיומנויות חיוניות כגון למידה עצמאית, עבודת צוות, רישות ועוד; השלמת פערים (שימושי מחשב, אנגלית, מתמטיקה); חיזוק תחושת המסוגלות; והכנה להמשך ההכשרה דרך סיורים, התנסויות, קורסים והרצאות בנושאים טכנולוגיים.

בתום המכינה ולאחר אבחון נוסף וייעוץ אישי, המשתתפים יוכוונו ללימודים רלוונטיים באקדמיה, במכללות טכנולוגיות או בקורסים להכשרה והסמכה מקצועית.

שותפים

שותפים

ממשלה | פילנתרופיה | מגזר עסקי

קישור לאתר התכנית

קישור לאתר התכנית

לאתר תכנית Pretech >>

אולי יעניין אותך גם

hello tech

מיזם חינוכי נרחב שנועד לקדם שוויון הזדמנויות עבור בני נוער בפריפריה ובקרב אוכלוסיות בתת ייצוג בתעשיית ההייטק בישראל, במטרה לפתוח בפניהם את הדרך להשתלבות בתחומי הטכנולוגיה.

מרכז יסודות

מיזם הפועל לקידום גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי ולחיזוק האמון במערכות הציבוריות דרך הכשרה וליווי לצעירים ולצעירות להשתלבות במערכות אלה, לצד הדרכות במסגרות חינוכיות לנוער ולצעירים.

מיזם מעלה

ליווי רשויות מקומיות בגיבוש מדיניות יישובית לתחום הצעירים, בנייה ויישום של תכנית אסטרטגית הנותנת מענה לצרכיהם המובחנים בתקופת המעבר לבגרות ולחיים עצמאיים, לצד הזדמנויות להשפעה ולמעורבות חברתית.