שותפויות ומעגלי השפעה

התפיסה המנחה את קרן רש"י רואה בשותפות את המפתח ליצירת השפעה משמעותית ושינוי בר קיימא. שותפויות, ובמיוחד שיתופי פעולה בין-מגזריים, מהווים את הבסיס לפיתוח מיזמים, הרחבתם וביסוסם. מגוון השותפים של הקרן כולל משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים חברתיים ופילנתרופיים וחברות במגזר העסקי, כשאיגום החוזקות והמשאבים ומינופם תורם להשגת שינוי מערכתי אפקטיבי.

הצטרפו אלינו!

קרן רש"י פועלת להגדלת מעגלי ההשפעה ורשת השותפויות במגוון דרכים, ביניהן בניית קואליציות סביב נושאים מרכזיים כמו הגיל הרך, חינוך מדעי-טכנולוגי (STEM), השתתפות במועצות ציבוריות, שולחנות עגולים ופורומים, ותמיכה ביוזמות של קולקטיב אימפקט (Collective Impact).

היכולות המקצועיות והתשתית הארגונית של הקרן מאפשרים לה להעניק פלטפורמה ייחודית למימוש יוזמות חברתיות שיש בה ערך מוסף ויתרונות רבים עבור השותפים. יתרונות אלה כוללים ידע וניסיון בעבודה בשטח וקשרי עבודה עם משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, וכן שירותים מקצועיים תומכים כגון מו"פ חברתי, מדידה והערכה, בקרה כספית ותקציבית, ייעוץ משפטי, שיווק ותקשורת, תכנון מערכות מידע ועוד.

partnerships@rashi.org.il

שותפות בין-מגזרית