ילדים ובני נוער

על רקע פערי אי-השוויון הגדולים במערכת החינוך, קרן רש"י מרכזת מאמץ בבתי ספר מוחלשים ומלווה אותם בבניית יכולות הצוות ושיפור דפוסי ההוראה והניהול, כך שיוכלו להוביל את כל תלמידיהם להישגים לאורך זמן. אנו רואים חשיבות גדולה גם בחיבור בין מערכת החינוך לחינוך הבלתי פורמלי, המעודד מעורבות פעילה ועצמאות ומסייע לטיפוח כישרונות אישיים יחד עם כישורים חברתיים.
לצד זאת אנחנו מפתחים מענים לילדים ולבני נוער בסיכון, בגישה המדגישה את הקשר עם המשפחה ומוסדות הקהילה כדי ליצור בסיס איתן לשילובם המלא בחברה.

תכניות נבחרות

חינוך פורמלי

מדעקידס

עיצוב גן הילדים כסביבה חינוכית עשירה בחוויות ופעילויות, המטפחת את האוריינות המדעית-טכנולוגית של הילדים ומפתחת כישורים שבעזרתם יוכלו להרחיב בהמשך את הידע שרכשו.

רבדים

מערך תמיכה לקידום בתי ספר יסודיים בפריפריה באמצעות מענים המשלימים את משאבי משרד החינוך וכוללים ליווי ארגוני-ניהולי, תגבור לימודי וטיפול פרטני בקשיים רגשיים של תלמידים.

רבדים+

מודל המתמקד בליווי פדגוגי של צוותי ההוראה והניהול בבתי ספר יסודיים תת-משיגים ובניית הכוחות הפנימיים של בית הספר, כך שיוכל להוביל חינוך מיטבי המאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמידיו.

hello tech

מיזם חינוכי נרחב שנועד לקדם שוויון הזדמנויות עבור בני נוער בפריפריה ובקרב אוכלוסיות בתת ייצוג בתעשיית ההייטק בישראל, במטרה לפתוח בפניהם את הדרך להשתלבות בתחומי הטכנולוגיה.

פארק קרסו למדע

התערוכות האינטראקטיביות במוזיאון המדע בבאר שבע מאפשרות לקהל המבקרים, ובמיוחד לתלמידי מערכת החינוך בדרום, לגלות בעצמם עקרונות מדעיים ואת הקשר שלהם לחיי היומיום.

חינוך בלתי פורמלי

מגשימים

תכנית הסייבר הלאומית מעניקה הכשרה ייחודית בתחום המחשבים והסייבר לנערים ונערות בפריפריה, ובכך פותחת בפניהם הזדמנויות להשתלב ביחידות הסייבר בצבא ובהמשך בתעשיית ההיי-טק של ישראל.

סטארטק

תכנית העשרה וחשיפה לעולם המחשבים והטכנולוגיה לגיל חטיבת הביניים המקנה כלים מעשיים וידע במגוון נושאים לצד פיתוח מיומנויות ותחושת מסוגלות.

ממריאות

תכנית המקנה לנערות ידע ומיומנויות בתחומי הסייבר והמחשבים ופותחת בפניהן הזדמנות להתמיין לתפקידים טכנולוגיים בצה"ל ובשירות הלאומי, כמנוף לצמצום הפער המגדרי בזירת ההיי-טק של ישראל.

מנהיגות מדעית

בני נוער המשמשים כמדריכים לילדי ביה"ס היסודי יוצרים אצלם עניין במדע וטכנולוגיה דרך פעילות חווייתית, ומחזקים את הביטחון שלהם עצמם ביכולתם להצליח בלימודי מדעים באקדמיה.

פארק קרסו למדע

התערוכות האינטראקטיביות במוזיאון המדע בבאר שבע מאפשרות לקהל המבקרים, ובמיוחד לתלמידי מערכת החינוך בדרום, לגלות בעצמם עקרונות מדעיים ואת הקשר שלהם לחיי היומיום.

מרכזי נעורים

מרכזים קהילתיים שפעילותם מתמקדת בבני נוער ובצעירים בחברה הדרוזית כסוכני שינוי ומקדמת מנהיגות, התנדבות, מצוינות ושוויון הזדמנויות.

אוכלוסיות בסיכון

בתים חמים לנערות

מסגרת המסייעת לנערות לצאת ממעגל המצוקה והסיכון כשהן לוקחות חלק פעיל בתהליך השינוי וביצירת הזדמנויות לקידומן האישי והחברתי ולמיצוי יכולותיהן וכישוריהן.

עוגן קהילתי

כפר נוער ייחודי בו פועלות מספר מסגרות משלימות היוצרות רצף טיפולי-חינוכי עבור בני נוער במצבי סיכון שונים מבלי לנתק אותם מן המשפחה והסביבה המוכרת.

דרך האתגר

סיוע לימודי המשולב עם פעילות חברתית וספורט ימי ואתגרי תורמים לחיזוק תחושת המסוגלות העצמית של בני נוער כדי למנוע את נשירתם מבית הספר.

תכניות נוספות

תכנית קרב למעורבות בחינוך

שילוב תכניות העשרה והוראה חווייתית בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים תוך הארכת יום הלימודים, תכנית ארצית של משרד החינוך המופעלת במשותף על ידי החברה למתנ"סים ועמותת תפנית בחינוך.

תכנית מיל"ת (מסגרות יום לימודיות תוספתיות)

קידום תלמידים הזקוקים לתמיכה דרך תגבור לימודי בקבוצות קטנות, העשרה וטיפול פרטני יחד עם ארוחת צהריים חמה, מופעלת על ידי עמותת תפנית בחינוך במסגרת תכנית ארצית של משרד החינוך.

מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע

המרכז שהוקם באוניברסיטת בן גוריון ביוזמת קרן רש"י, משרד החינוך ועיריית באר שבע ובתמיכת קרן דניאל, משמש בית לכל תכניות הנוער של האוניברסיטה, ומהווה מודל למעורבות האקדמיה בקידום לימודי מדעים וטכנולוגיה במערכת החינוך.

מרכזי טיפול בנפגעי תקיפה מינית

מיזם לפיתוח מערך ארצי של מרכזים המתמחים בטיפול בילדים ומשפחותיהם לצד הסברה והכשרה בקהילה ובקרב אנשי מקצוע. לאחר פיתוח המודל בשיתוף עם משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי עבר השירות לאחריות המשרד, כשבין הגופים המפעילים את המרכזים יש עמותות קשורות לרש"י.

אקזיט חברתי

אודיסאה (מדעני וממציאי העתיד)

תכנית ייחודית המעניקה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות במיוחד הזדמנות להתנסות בלימודים ובמחקר באקדמיה, בתעשיית ההיי-טק והביוטכנולוגיה, בשאיפה לסלול את דרכם למנהיגות המדעית-טכנולוגית העתידית של ישראל. לאחר שנבנתה והתבססה בקרן רש"י, התכנית אומצה על ידי קרן מיימונידס כחלק ממרכז מדעני העתיד לקידום מחוננים ומצטיינים.

רשת דרכא

רשת בתי ספר שהוקמה בשנת 2011 ביוזמת קרן רש"י וכי"ח במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך העל-יסודי לתלמידים בפריפריה וברשויות מוחלשות. היא מדורגת כיום בין רשתות החינוך המובילות בישראל וגייסה שותפים אסטרטגיים שיבטיחו את המשך פעילותה לשנים רבות קדימה.

מדערום

פרויקט נרחב שהחל כמיזם משותף לקרן רש”י ומשרד החינוך לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי באזור הדרום באמצעות רצף תכניות לחשיפה, העשרה וטיפוח מצוינות במדעים בחינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי, מגיל הגן עד לתיכון. לאחר כעשור עבר הפרויקט לאחריותו המלאה של המשרד, בכלל זה הרחבה של המודל לאזור הצפון.

מפעל ההזנה במוסדות חינוך

התכנית למתן ארוחת צהריים חמה ומזינה בבתי ספר יסודיים וגנים כמרכיב חיוני של יום חינוך ארוך יצאה לדרך בעקבות פיילוט שיזמה קרן רש"י עם המוסד לביטוח לאומי. עמותת תפנית בחינוך לקחה על עצמה את הפעלת התכנית בשנים הראשונות תוך הרחבתה להיקף של מאות אלפי ילדים, כאשר קיימותה כתכנית לאומית מובטחת בחוק "ארוחה יומית לתלמיד" (2005).