יוצרים שינוי בשטח

כדי להשיג אימפקט משמעותי וארוך-טווח, קרן רש"י פועלת במספר זירות. לצד עבודה נרחבת בשטח בעשרות תכניות ופרויקטים, אנחנו חותרים להעלות נושאים הקשורים לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים לראש סדר היום הציבורי ולהשפיע על עיצוב המדיניות ברמה הלאומית.

קבוצת ספורט של ילדים מניפים גביע

המיזמים בהם משקיעה הקרן נועדו לקדם מוביליות חברתית באופן שיבטיח קיימות לאורך זמן. בהתאם לכך, הדגש במיזמים אלה הוא על חיזוק תשתיות חברתיות ובניית יכולות בקרב יחידים וקהילות, בכלל זה העצמת סוכני שינוי שיבססו ויעמיקו את התהליך אותו התחלנו.

תכניות הקרן מתבססות על יצירת רצף מענים מלידה לתעסוקה ועל ראיית הצרכים כמכלול רב-ממדי שיש לתת להם מענה הן ברמת הפרט והמשפחה והן במעגלים הרחבים יותר – הקהילה, היישוב והמדינה. תפיסה הוליסטית זו מתבטאת גם ביצירת ממשקים וחיבורים בין מערכות החינוך, הרווחה, הבריאות ועוד על מנת להבטיח רצף טיפולי-חינוכי.

מוביליות חברתית מלידה לתעסוקה

תחומי הליבה בהם אנחנו מתמקדים משקפים את ההבנה כי מימוש מלוא היכולות של האדם בכל צומת משמעותי, מינקות ועד לבגרות, הוא חיוני ליצירת "סולם מוביליות" אפקטיבי:

הגיל הרך

יצירת סביבה התומכת בהתפתחות מיטבית בשנות החיים הראשונות

ילדים ובני נוער

חיזוק החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ופיתוח מצוינות לצד מענים לילדים ולנוער בסיכון

צעירים, השכלה ותעסוקה

הנגשת הזדמנויות לצעירים ולצעירות ושילובם בתהליכים בוני עתיד

משפחה וקהילה

טיפול בפרט בתוך המשפחה ובתא המשפחתי כחלק מן הקהילה

אסטרטגיה רשותית

השקעה בחיזוק יכולות הרשות כמנוף לשינוי מערכתי