זירות פעולה

כדי להשיג אימפקט משמעותי וארוך-טווח, קרן רש"י פועלת בו-זמנית במספר זירות:
קידום מדיניות חברתית – השפעה על תהליכי קבלת החלטות, סדרי עדיפות והקצאת משאבים
עבודה בשטח – תכנון, פיתוח ויישום של מיזמים שנועדו לקדם מוביליות חברתית באופן ישיר
שותפויות ומעגלי השפעה – חבירה לשותפים ושילוב כוחות, לצד יצירת תהודה לסוגיות הקשורות למוביליות
מחקר יישומי וידע – תמיכה בפעילות והכוונתה על ידי ניתוח נתונים, מדידה והערכה