הגיל הרך

התפתחות מיטבית – שכלית, רגשית וחברתית – בשנות החיים הראשונות, ובפרט בגיל הינקות (לידה עד 3), היא בעלת חשיבות מכרעת עבור האדם בהמשך חייו. לאור זאת לקחנו על עצמנו לפעול להגדלת הנגישות לשירותים מותאמים ומקצועיים לגיל הרך, במיוחד בפריפריה. אנו משקיעים בקידום מערך מקיף של תכניות ושירותים בקהילה לפעוטות ולהוריהם, וכן בהעשרת הסביבה החינוכית לעידוד למידה תוך כדי משחק.

תכניות נבחרות

מיזם הינקות

הבטחת התפתחות מיטבית ומענה מקיף לפעוטות בגיל הינקות (לידה-3) ולהוריהם על ידי רצף שירותים יישובי רב-מערכתי בהובלת הרשות המקומית.

טיפוח הון אנושי לגיל הרך

יצירת שכבת מנהיגות מחוללת שינוי הפועלת במשותף לקידום החינוך והטיפול בגיל הרך מתוך ראייה הוליסטית המציבה את טובת הילדים וההורים במוקד העשייה.

מענים התפתחותיים

מתן מענה מקצועי נגיש ואיכותי בקהילה לצרכיהם של ילדים עם עיכובים התפתחותיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, בשגרה ובחירום.

מרכזים לגיל הרך

תכניות יישוביות היוצרות רצף חינוכי-טיפולי של שירותים ופעילויות בקהילה לילדים, להורים ולאנשי מקצוע, לרוב במסגרת מרכז רב-תחומי לגיל הרך.

מדעקידס

עיצוב גן הילדים כסביבה חינוכית עשירה בחוויות ופעילויות, המטפחת את האוריינות המדעית-טכנולוגית של הילדים ומפתחת כישורים שבעזרתם יוכלו להרחיב בהמשך את הידע שרכשו.