מיזם הינקות

הבטחת התפתחות מיטבית בגיל הינקות (לידה-3) ומתן מענה מקיף לפעוטות ולהוריהם על ידי רצף שירותים יישובי רב-מערכתי בהובלת הרשות המקומית.

אמא עם פעוטה בגיל הרך

מיזם הינקות נועד לקדם את מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל פעוט על ידי יצירת התנאים להתפתחות מיטבית בשנות החיים הראשונות, ובמיוחד בגיל הינקות (לידה–3). זאת מתוך ההבנה כי תקופה קריטית זו היא בעלת השפעה מכרעת על פיתוח יכולות שכליות, רגשיות וחברתיות בהמשך החיים, ולכן על עתידם של הילדים, ובפרט על סיכויי המוביליות החברתית שלהם.

האחריות לפעוטות מפוצלת כיום בין משרדי ממשלה שונים, ללא גורם מתאם האחראי על רציפות מערך השירותים; התמונה דומה גם ברמה המוניציפלית. בשנים האחרונות פועלים כמה גורמים להתמודדות עם האתגר, ומאמצים אלה קיבלו תנופה עם הקמתה של המועצה לגיל הרך שנועדה לקדם מדיניות בין-משרדית מתואמת.

מיזם הינקות – שיתוף פעולה של משרד העבודה והרווחה, קרן רש"י וג'וינט-אשלים – מצטרף למגמה זו, ובמסגרתו פותח מודל יישובי רב-מערכתי שמטרתו קידום התפתחות תקינה של תינוקות ופעוטות. הציר המרכזי במודל היישובי הוא מינוי מנהלת גיל רך ברשות המקומית, תפקיד שחודד במסגרת המיזם. לצד זאת המיזם עוסק בהגברת המודעות לחשיבות ההשקעה בגיל הינקות, ומתמקד בפיתוח שירותים לילדים בגיל זה ולהוריהם ברמה המקומית והלאומית כאחד.

המיזם מתבסס על ההנחה כי קידום התפתחות מיטבית בגיל הינקות מחייב מעטפת רב-מערכתית המחברת בין כלל הגורמים המטפלים (הורים, מחנכות-מטפלות ונשות מקצוע) תוך יצירת שפה משותפת; וכי הרשות המקומית היא זירת השינוי המתאימה ליצירת מעטפת כזו.

בהתאם להנחות היסוד, מודל הפעולה של מיזם הינקות מציב את הרשות המקומית כגורם מוביל ומשמעותי, הנושא באחריות כוללת למתן שירותים איכותיים לתושבים. המודל מכוון ליצור שינוי מערכתי בהתייחסות לגיל הינקות, תוך שימוש במשאבים, בידע ובשירותים הקיימים בקהילה, כדי לתת מענה מקיף לצרכי הפעוטות והוריהם – משירותים אוניברסליים (כמו מעונות יום, טיפות חלב, מרכזים לגיל הרך) ועד מענים ייעודיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

במסגרת המודל הוגדרו זירות פעולה מרכזיות ועקרונות מחייבים, המבטיחים את הטמעת התפיסה ושיטות העבודה לאורך זמן. העוגן המרכזי הוא הזירה הרשותית בהובלת מנהלת הגיל הרך, הפועלת ליצירת תיאום ושיתוף פעולה בין שלוש הזירות האחרות ברשות:

  • הורים – עבודה רב-מערכתית עם הורים ומשפחות
  • מסגרות חינוך-טיפול – יישום סטנדרטים לשיפור איכות מסגרות היום לפעוטות
  • נשות ואנשי מקצוע – יצירת שפה אחידה בקרב כלל נשות ואנשי המקצוע הנותנים שירות לפעוטות והוריהם
שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה

המודל היישובי הלכה למעשה

אולי יעניין אותך גם

טיפוח הון אנושי לגיל הרך

יצירת שכבת מנהיגות מחוללת שינוי הפועלת במשותף לקידום החינוך והטיפול בגיל הרך מתוך ראייה הוליסטית המציבה את טובת הילדים וההורים במוקד העשייה.

מענים התפתחותיים

מתן מענה מקצועי נגיש ואיכותי בקהילה לצרכיהם של ילדים עם עיכובים התפתחותיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, בשגרה ובחירום.

מרכזים לגיל הרך

תכניות יישוביות היוצרות רצף חינוכי-טיפולי של שירותים ופעילויות בקהילה לילדים, להורים ולאנשי מקצוע, לרוב במסגרת מרכז רב-תחומי לגיל הרך.