מודל יישובי רב-מערכתי לגיל הרך

דף זה מקבץ את הידע התיאורטי והמעשי הרלוונטי ביותר לטובת עבודה סדורה ומיטבית בתחום הגיל הרך ברשות המקומית. הידע המובא כאן הוא פרי פיתוח רב שנים של מודל עבודה יישובי רב-מערכתי לגיל הרך, המעניק לרשות כלים בבואה ליצור הזדמנויות עבור ילדים כבר מלידתם.

 

מטרת המודל היא לקדם את שלומותם והתפתחותם המיטבית של ילדים בגיל הינקות, על מנת לאפשר מיצוי של הפוטנציאל הטמון בהם ולקדם מוביליות חברתית. בבסיסו נמצאת ההבנה שילדים מתפתחים באינטראקציות עם מבוגרים בכל מעגלי החיים, ולכן יש משמעות רבה להבנת הקשרים בין המערכות והשירותים בסביבה המקיפה אותם.

 

זאת ועוד, במודל מגולמת תפיסה הרואה ברשות המקומית את הפלטפורמה המתאימה ביותר ליצירת מעטפת כוללת למערכות ולשירותים הללו. הוא מציע הבנייה של כלל זירות הפעולה הרשותיות הנוגעות לגיל הרך ושל הממשקים ביניהם, תוך דגש על עבודה אסטרטגית ומבוססת נתונים.

   

המודל היישובי הלכה למעשה

מיזם הינקות הוא יוזמה משותפת של האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט-אשלים וקרן רש"י. המיזם פעל במשך ארבע שנים ב-7 רשויות מקומיות.
פיתוחה ויישומה בשטח של התפיסה הרב-מערכתית נמשכים במסגרת קהילת הידע של הגיל הרך – פלטפורמה המשלבת למידה והעצמה עבור נשות ואנשי מקצוע המנהלים את תחום הגיל הרך ברשויות המקומיות.

צפו בסרטון המביא את סיפוריהן של הרשויות שלקחו חלק במיזם הינקות והיו שותפות לגיבושו של המודל היישובי הרב מערכתי לגיל-הרך.

עוד על קהילת הידע >>

פיתוח ידע במיזם הינקות ובקהילת הידע

מודל יישובי רב מערכתי לגיל הרך

מודל עבודה שפותח במקביל למיזם הינקות שפעל ב-7 רשויות מקומיות במשך 4 שנים. המודל מוצג לטובת הטמעה עתידית ברשויות שירצו לפתח את תחום הגיל הרך.

ליווי הטמעת המודל היישובי ברשויות

מסמך השלמה למודל יישובי רב-מערכתי לגיל הרך, מציע תהליך סדור של הבנת צרכי הרשות והצעדים הראשונים ליציאה לדרך כדי לבסס מערך שירותים מיטבי לגיל הרך.

מתווה יציאה

מתווה יציאה שיאפשר לשמר ברשויות את הישגי מיזם הינקות ויבטיח את המשך הקידום והפיתוח של עשייה התואמת למודל היישובי הרב-מערכתי.

תיאוריית שינוי ומודל לוגי

המודל הלוגי ותיאוריית השינוי של מיזם הינקות, המתבססים בין היתר על הבנת חשיבות גילי לידה עד 3 וכוחה של הרשות המקומית ביצירת מעטפת כוללת ומותאמת לגילים הללו.

מחקר הערכה – שנת הטמעה

ממצאי מחקר ההערכה שליווה את השנה האחרונה בה פעל מיזם הינקות, שהוקדשה להטמעתו ברשויות המיזם; ראיות לשיפור בהיקף ואיכות המענים ולעלייה בצריכת השירותים והמענים.

כלי למיפוי שירותים לגיל הרך

כלי פרקטי למיפוי מכלול השירותים לגיל הרך ברשות המקומית בזירות מסגרות החינוך-טיפול, אנשי המקצוע וההורים; המאפשר עבודה סדורה ושיטתית יותר עבור מנהלת הגיל הרך ועבור בעלי עניין רלוונטיים נוספים.

כלי תכנון ומעקב - ערכה לתוכנית עבודה

ערכה לתכנון ומעקב סדור אחר מצב הרשות המקומית בתחום הגיל הרך בראייה כוללת ורב-מערכתית. הערכה מאפשרת לזהות את הפערים בין הרצוי למצוי, ולהגדיר את המענים הרצויים בצורה אופרטיבית.

כלי תכנון ומעקב - תבנית לתוכנית עבודה

תבנית המשלימה את הערכה לתוכנית עבודה, מאפשרת לארגן את כל המידע על תמונת המצב היישובית בתחום הגיל הרך, כולל הגדרת המענים הרצויים באופן ויישומי הלוקח בחשבון שיקולי לו"ז ותקציב.

כלי תכנון ומעקב – דו"ח סטטוס שנתי

כלי לקבלת תמונת מצב שנתית לגבי הגיל הרך בכלל זירות הפעולה: הרשות, מסגרות החינוך-טיפול, אנשי המקצוע וההורים; מאפשר הבנה של המהלכים הנדרשים בזירות השונות ותרגומם לשפה פרקטית המציבה תפוקות ברורות.

כלי תכנון ומעקב - מחוון הטמעה

המחוון מאפשר לבחון באופן שיטתי עד כמה העשייה ברשות הינה רב-מערכתית באמצעות מנעד רחב של פרמטרים. בכלי נעשה שימוש במסגרת מיזם הינקות ובקהילת ניהול הגיל הרך ברשות.

הכשרות בין-מקצועיות

ההכשרות הבין-מקצועיות הן כלי בסיסי לקידום העבודה בזירת אנשי המקצוע במודל הרב-מערכתי. ומסמך זה מסכם את הנושאים בהם עסקו ההכשרות שהתקיימו במסגרת מיזם הינקות ותרמו באופן ניכר לעבודה ביישובים.

תדריך הפעלה לוועדת גיל רך יישובית

תדריך שמטרתו להנגיש את הידע והניסיון שהצטברו לאורך שנות פעולתן של ועדות הגיל הרך, בייחוד במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – 360. הוא מיועד לכל רשות שמעוניינת לבסס או לטייב את פעילות הוועדה.

מיפוי ילדים ברשות - מאגרי מידע שכדאי להכיר

דף נחיתה שפותח במסגרת קהילת ניהול הגיל הרך ברשויות, המרכז את מאגרי המידע והכלים שעשויים לסייע באיתור וניתוח נתונים רלוונטיים בתחום הגיל הרך ברשות המקומית, לטובת הבנייה סדורה של תהליכי תכנון.

פיתוח ידע משותף

מערך שירותים מיטבי לילדים בגיל הרך ולהוריהם ברשות המקומית

תפיסה ועקרונות עבודה למערך שירותים יישובי מיטבי לגיל הרך ולתפקיד מוביל המערך ביישוב. המסמך מתבסס על ספרות מקצועית מהארץ ומהעולם, ועל הניסיון הרב שנצבר בשטח ובקרב גורמי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה ואקדמיה.

ידע שותפים

להיות משפחה – על הורים וילדים ומה שביניהם

מדריך להורים שפותח במסגרת תוכנית "הורים במרכז" המשותפת למשרד החינוך, ג'וינט-אשלים, ופדרציית בוסטון. המדריך כולל מידע עדכני ורלוונטי על התפתחות ילדים והורים והקשר ביניהם וכן מגוון הצעות ופעילויות להתמודדות עם אתגרים ולחיזוק התפתחות הילד.

קווים מנחים ליישום תכנית 'הורים במרכז'

מדריך שפותח תוכנית "הורים במרכז" ומספק את כל המידע הדרוש לטובת התנעת התוכנית ברשות המקומית: התפיסה המקצועית, העקרונות המנחים, צעדים מעשיים, רשת השותפויות עם בעלי תפקידים, פרקטיקות בעבודה עם הורים ועוד.

תוכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך

מסמך שנכתב בהתאמה לדרישות תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות וכולל ערכים, עקרונות וקווים מנחים לצוותים במסגרות לגיל הרך. המסמך גובש על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הרווחה יחד עם ג'וינט-אשלים ואוניברסיטת בר-אילן.

איכות החינוך-טיפול במסגרות לילדים מתחת לגיל 3

סקירה של מצב איכות החינוך-טיפול במסגרות לילדים מתחת לגיל 3, תוך השוואה בין ישראל למדינות ה-OECD. הסקירה מתבססת על מחקר טאליס של OECD עבור מסגרות לגיל הרך (2018). היא גובשה על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הרווחה יחד עם ג'וינט-אשלים.

מציאות הקורונה של משפחות עם ילדים בגיל הרך

נועה בן-דוד, לשעבר ראש תחום הגיל הרך בג'וינט-אשלים, בוחנת את ההשפעות השונות של מציאות הקורונה בקרב משפחות עם ילדים בגיל הרך, ואת האתגרים וההזדמנויות שהיא יצרה.

מידע ככלי להבטחת ראייה כוללת של צרכי ילדים בסיכון

מסמך המפרט את ההיבטים הכרוכים בתהליכי תכנון סדורים ומבוססי נתונים, ואת היכולות של תשתית המידע היישובית באיסוף וניתוח נתונים לטובת תהליך תכנון מדויק. מתבסס על הרצאה של מימי אקרמן שניתנה במסגרת מיזם הינקות

מארז ידע בנושא עבודה עם הורים לילדים בגיל הרך

מארז שפותח על ידי ג'וינט-אשלים ומיועד לאנשי המקצוע העובדים עם ילדים בגיל הרך. משולבים בו מושגים, תובנות וכלים מקצועיים שיכולים לקדם את העבודה המקצועית עם הורים לילדי הגיל הרך, ובפרט ילדים המצויים במצבי סיכון.

המרכזים לגיל הרך במודל הבין-משרדי

מסמך המרכז את תורת ההפעלה של המרכזים לגיל הרך (מג"ר) במודל הבין-משרדי, ונועד לשמש כמקור התייחסות והכוונה לניהול המרכזים הקיימים ולאבני הדרך בהקמת מרכזים חדשים. המסמך מציג את עקרונות המודל, ועוסק בבעלי התפקיד במג"ר ובהכשרתם.

מ'פאקט' ו'אחד' ל'התחלה טובה'

מסמך המאפשר הצצה לתהליך הצמיחה של 'התחלה טובה' על רקע הניסיון שהצטבר בשתי תוכניות שקדמו לה.ההשוואה בין התוכניות שופכת אור על הרציונל לפיתוח תוכניות מערכתיות לגיל הרך ועל המגמות בתחום זה. המסמך מתבסס על סקירה שערכה תרצה מרגולין.

סיפור הקמת הפורומים לגיל הרך

סקירה מקיפה של הפורומים המחוזיים לגיל הרך שהוקמו על ידי התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מפורטים בו הרקע והרציונל להקמת הפורומים, הנושאים שנלמדו במסגרתם, וכן תהליך התפתחות הפורומים משלב ההקמה ועד לשלב ההשפעה.

גושן - רפואה קהילתית

עמותת גושן נוסד על ידי קבוצת רופאי ורופאות ילדים מובילים בישראל, בשיתוף עם פרופ' פרנק אוברקלייד ממלבורן, אוסטרליה. העמותה מתמקדת באנשי ונשות מקצוע במערכת הבריאות ומקדמת יצירה של מערכת משולבת לכל הגורמים הבאים במגע עם הילדים ומשפחתם.

INTESYS

ארגז כלים חדשני שפותח על ידי ארגון ISSA, הפועל לקידום מערך התמיכה בגיל הרך במדינות שונות. ארגז הכלים מתבסס על ספרות מחקרית וראיונות עם בעלי עניין ומאפשר להעמיק את העיסוק באינטגרציה בין מערכות שונות העוסקות בגיל הרך ובביסוס תפיסה רב-מערכתית.

GrowHub – חדשנות בעולמות הגיל הרך

מיזם המקדם את החדשנות בגיל הרך ושואף לחבר בעלי עניין שונים – ארגוני גיל רך, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, צוותים מקצועיים, יזמים, חברות, משקיעים, הורים ומומחים בתחומי תוכן הנוגעים לגיל הרך. המיזם מקודם על ידי מרכז הפעו"ט בטירת כרמל.

יום עיון מיזם הינקות, דצמבר 2020

פתיחה

רותם עזר אליהו, מנהלת תחום הגיל הרך, קרן רש"י

פאנל שותפים

איריס פלורנטין - משרד הרווחה, אריאל לוי - ג'וינט-אשלים, מיכל כהן - קרן רש"י

Step by Step

אינטגרציה במערכות גיל רך באירופה | ד"ר מיכאלה יונסקו, ISSA

מערך שירותים מיטבי

פיתוח תפיסה למערך שירותים מיטבי לגיל הרך | ורד לוי, ראש תחום ינקות, ג'וינט-אשלים

סיכום חלק א'

מימי אקרמן, סגנית מנהל 360 – התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

המודל היישובי

רותם עזר אליהו, מנהלת תחום הגיל הרך, קרן רש"י

סיכום חלק ב'

נועה בן דוד, ראש תחום גיל רך, ג'וינט-אשלים

מחקר ההערכה

תמר פלדמן, מכון ERI

אחריות רשותית

ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד

סיכום יום העיון

ורד כרמון, מנהלת תחום הגיל הרך, משרד הרווחה