משפחה וקהילה

בהתאם לתפיסה המשפחתית-קהילתית המנחה את קרן רש"י, אנו חותרים להעצים את הכוחות הפנימיים של המשפחה כיחידה שלמה ולתת לה כלים לשפר את מצבה, ובכלל זה לחזק את יכולתם של ההורים לתת מענה לצרכי ילדיהם במסגרת המשפחה בעזרת מערכות תמיכה בקהילה.
בנוסף לכך, אנחנו מסייעים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה כך שיוכלו לחיות בה בכבוד ולהתנהל באופן אוטונומי ועצמאי ככל הניתן.

תכניות נבחרות

משפחות בסיכון, עוני והדרה

עיר מקדמת זכויות

מודל עבודה יישובי להגדלת שיעור מימוש הזכויות בקרב התושבים, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, על מנת להקטין את תלותם בשירותי הרווחה ולסייע בקידום מוביליות חברתית.

קהילה מיטיבה

מהלך שיתופי רב-מגזרי לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית של ישראל, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן מינקות עד זקנה.

מיזם מפגש

פיתוח פרקטיקה טיפולית ומודל עבודה לטיפול בילדים למשפחות המתמודדות עם מצבי הזנחה, במטרה לשפר את מצב ההורים ואת יכולתם לספק את צרכי ילדיהם, ובכך להבטיח את שלומם והתפתחותם המיטבית.

נושמים לרווחה

הטמעת גישה חדשה בעבודה של שירותי הרווחה עם משפחות החיות בעוני, בה המשפחה שותפה לבניית תכנית התערבות אשר מתייחסת לכל ההיבטים של חייה ומעניקה לה כלים לחולל שינוי במצבה.

מרכזי אלומה

הקמת מרכזי סיוע ויעוץ למניעה וטיפול באלימות במשפחה, המעניקים תחת גג אחד הערכה וטיפול ראשוני רב-מקצועי ודואגים להמשכיות הטיפול תוך קשר עם השירותים בקהילה.

בדרכה

השגת עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות במשפחה דרך קידום תעסוקה בתעשית ההיי-טק. זאת, על ידי הכשרה מקצועית וליווי להשמה תוך חיבור לתהליך הטיפולי-שיקומי בקהילה.

שילוב אנשים עם מוגבלויות

מגדל אור

פיתוח ומתן שירותים התומכים בהשתלבותם המלאה של אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון בקהילה על ידי הכשרה והקניית מיומנויות לתפקוד עצמאי בבית ומחוץ לו, בעבודה ובשעות הפנאי.

תכניות נוספות

מקלט לנשים

המקלט לנשים נפגעות אלימות במשפחה בבאר שבע נבנה ביוזמת קרן רש"י כדי לאפשר טיפול אופטימלי לנשים ולילדיהן ולתת מענה למספר גדול יותר של משפחות, כולל מתחם ייעודי למשפחות עם ילדים מעל גיל 12. עמותת יחדיו מפעילה את המקלט וכן דירת מעבר המסייעת בתהליך היציאה לחיים עצמאיים.

דיור ותעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

מאות אנשים עם נכויות פיזיות, נפשיות ושכליות נעזרים במסגרות התעסוקה והדיור בקהילה שמפעילה עמותת יחדיו באזור הדרום, מבאר שבע עד אילת, כשהם זוכים לליווי ותמיכה המותאמים לצרכיהם ולרצונותיהם.