עיר מקדמת זכויות

מודל עבודה יישובי להגדלת שיעור מימוש הזכויות בקרב התושבים, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, על מנת להקטין את תלותם בשירותי הרווחה ולסייע בקידום מוביליות חברתית.

אי מיצוי זכויות או שירותים חברתיים הוא תופעה רווחת בעולם כולו וגם בישראל. לדוגמה, 50% ממי שזכאים לקצבת הבטחת הכנסה ו-45% מהזכאים לסיוע בשכר דירה אינם ממשים את זכותם. תופעה זו מעידה על כך שעיגון בחוק של זכויות חברתיות כשלעצמו אינו מספיק, ואינו מבטיח את הנגישות אליהן בפועל.

זאת ועוד, שיעור נמוך של מיצוי זכויות מאפיין בעיקר אוכלוסיות פגיעות ומודרות, שדווקא הן זקוקות לסיוע זה במיוחד. הגורם המרכזי לאי המיצוי הוא הצורך במבחני הכנסה או תפקוד מורכבים. גורמים משפיעים נוספים כוללים בין השאר בירוקרטיה מסובכת, מחסור בידע וחסמים פסיכולוגיים.

"עיר מקדמת זכויות" היא תכנית מערכתית משותפת למשרד הרווחה, קרן רש"י והג'וינט שמטרתה לטפל בבעיה זו. היא מתמקדת בביסוס מודל עבודה יישובי שיביא להגדלת שיעור מימוש הזכויות בקרב התושבים, ובכך ישפיע לטובה על איכות החיים ועל המוביליות החברתית-כלכלית שלהם.

המיזם פועל כתכנית פיילוט ב-30 רשויות מקומיות, בהן הוא מטמיע תפיסת הנגשה פרואקטיבית של זכויות ומנגנונים שיסייעו למיצוין באופן אפקטיבי. בכל רשות מופעל מרכז עירוני למיצוי זכויות ושירותים, המשלב בעבודתו עורכי דין חברתיים לצד מתנדבים המקבלים הכשרה והנחייה. תושבים הפונים למרכזים מקבלים ליווי וסיוע לאורך התהליך על ידי אנשי מקצוע ומתנדבים. המודל היישובי כולל גם היבט קהילתי, המבוסס על מערך של פעילים נאמני זכויות וקידום יוזמות קהילתיות להגברת המודעות לנושא.

במקביל לעבודה הרשותית, המיזם גם מקדם מדיניות ומייצר תשתית ליישום תהליכים התומכים במיצוי זכויות ברמה הלאומית, בין היתר באמצעות שולחן עגול בין-משרדי ומערכת נתונים מסונכרנת למדידת תוצאות ואימפקט.

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

  • הרחבת התפוצה ומתן השירותים של מרכזים עירוניים למיצוי זכויות
  • עלייה בהיקף הפניות למרכזים ובשיעור מיצוי הזכויות
  • עבודה מבוססת נתונים ומדידה מוסכמת למיצוי זכויות ברשות
  • שיפור תהליכים בירוקרטיים בתחום מיצוי הזכויות והנגשתם לתושבים
שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה

אולי יעניין אותך גם

קהילה מיטיבה

מהלך שיתופי רב-מגזרי לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית של ישראל, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן מינקות עד זקנה.

נושמים לרווחה

הטמעת גישה חדשה בעבודה של שירותי הרווחה עם משפחות החיות בעוני, בה המשפחה שותפה לבניית תכנית התערבות אשר מתייחסת לכל ההיבטים של חייה ומעניקה לה כלים לחולל שינוי במצבה.

קהילות לומדות בשלטון המקומי

יצירת קהילת עמיתים של בעלי תפקיד ברשויות המקומיות כמרחב לשיתוף ידע, למידה והתמקצעות וכבסיס למתן שירות איכותי והנגשת הזדמנויות למוביליות חברתית.