הערכה, מדידה וניהול ידע

עבודה מבוססת נתונים ומכוונת תוצאות היא אחד מעקרונות הפעולה המרכזיים של קרן רש"י. הערכה, מדידה וניהול ידע משמשים אותנו להכוונה ולחיזוק האימפקט הן של פעילות השטח והן של המהלכים לקידום מדיניות התומכת במוביליות חברתית.

ייישום התכניות שלנו מלווה באופן שוטף במדידה והערכה, המאפשרות בקרה, שיפור ודיוק של תהליכים ודרכי פעולה מצד אחד, ובחינת האפקטיביות ומידת ההצלחה של התכניות בהשגת יעדיהן מצד שני. מחקרי ההערכה, כולל פיתוח כלי מדידה ייעודיים, מתבצעים על ידי צוות ההערכה במטה או על ידי גופי מחקר חיצוניים בליווי צוות הקרן.

כל תהליכי ההערכה והמדידה נעשים בשיתוף עם מנהלי התכניות, החל מסיוע בבניית מודל לוגי המגדיר מראש מטרות, תפוקות ותוצאות, ועד להצגת הממצאים בסיום ההערכה ולעיתים גם במהלכה, תוך חשיבה משותפת על הדרכים לקדם את השגת התוצאות הרצויות.

עוד לפני היישום בשטח, לאיסוף ידע ונתונים וניתוחם יש תפקיד חשוב בשלבי התכנון והפיתוח של תכניות ויוזמות, וכן בחשיבה סביב נושאי הליבה בהם הקרן מתמקדת: הגיל הרך, היישוב כמקדם מוביליות ועוד. במסגרת זו צוות המו"פ עורך ומפיץ סקירות של מחקרים אקדמיים, דו"חות ונתונים שהתפרסמו (למ"ס, OECD וכד') וידע מעשי שנצבר בתכניות רלוונטיות בארץ ובחו"ל.

כחלק מפעילות הקרן בתחום זה אנו נמצאים בקשר עם מכוני מחקר מובילים בישראל, עם גופי הערכה של קרנות פילנתרופיות וארגונים חברתיים, וכן עם מוסדות אקדמיים-מחקריים בעולם העוסקים בנושא הערכה בשדה החברתי.

איפה אתם על המפה?

מפת הידע נועדה לשמש כמדריך מעשי עבור ארגונים הפועלים לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל מגיל לידה עד 35.
המפה היא תוצר של מחקר פורץ דרך של קרן רש"י, ג'וינט-אשלים, ג'ינדאס – העמותה לקידום התחדשות עירונית חברתית, ותוכנית יתד במשרד הרווחה.

קראו עוד >>

"הגלגל" הינה פלטפורמה פנים-ארגונית של קרן רש"י המיועדת ללמידה רשתית, הכשרות ושיתוף הידע המתפתח בקרן, בעמותות ובמיזמים שלה.

כניסה למערכת הגלגל >>

מחקרי הערכה וסקירות

ניתן לקבל את הדו"חות המלאים ומחקרים נוספים
בפנייה למחלקת הערכה ומדידה של קרן רש"י: R&D@rashi.org.il

מוטיבציות, תפיסות וצרכים של צעירים בישראל

מכון ERI, יולי 2023
ממצאי מחקר שנועד לאפשר הבנה טובה יותר של צעירים ושל תפיסותיהם ביחס לעצמם, לסביבתם ולהזדמנויות הרלוונטיות עבורם, כבסיס לעבודה אפקטיבית יותר בתחום.

הבטחת איכות במסגרות טיפול לגיל הרך

סקירת ספרות (2021)

שהות במסגרת איכותית משפיעה באופן משמעותי על התפתחות ילדים, במיוחד אלה המגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך; הסקירה מבקשת לבחון כיצד מוגדרת מסגרת איכותית ומה הסטנדרטים להגדרתה ככזו.

השפעת הבריאות בילדות על מוביליות חברתית

סקירת ספרות (2020)

בין מעמד סוציו-אקונומי נמוך ומצב בריאותי ירוד קיים קשר חזק ומשמעותי, אך הוא קיים גם בכיוון ההפוך – לבריאות פיזית ונפשית בילדות יש השלכות על המצב הסוציו-אקונומי בבגרות.

קביעת מדיניות מבוססת נתונים

סקירת ספרות (2020)

תהליכי קבלת החלטות במסגרות פוליטיות נגועים באופן בלתי נמנע בקונפליקטים ופשרות. לאור זאת, התפיסה של קבלת החלטות על סמך נתונים (evidence-based policy) השתנתה לתפיסה של קבלת החלטות מיודעת נתונים – evidence informed policy.

תכניות התנדבות – מרכז מעשה

הערכה פנימית (2020)

ממצאים מרכזיים מסקר בקרב משתתפי התכניות שנועד לתת משוב על השפעת פעילות ההתנדבות והמכינות מבחינת מסוגלות אישית, פיתוח תמונת עתיד, חיזוק המעורבות החברתית ועוד.