מפת הידע

לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

מפת הידע ממפה את הגורמים המשפיעים על מוביליות חברתית-כלכלית מלידה עד גיל 35, ומשמשת כמדריך מעשי עבור ארגונים, חוקרים וקובעי מדיניות הפועלים לקידום מוביליות בישראל.

המפה היא תוצר של מחקר פורץ דרך של קרן רש"י, ג'וינט-אשלים, ג'ינדאס – העמותה לקידום התחדשות עירונית חברתית, ותוכנית יתד במשרד הרווחה.

 

איפה אתם על המפה?

ב- 2019 חברו יחד ג'וינט ישראל-אשלים, קרן רש"י, עמותת ג'ינדאס ותוכנית יתד במשרד הרווחה על מנת למפות את הגורמים המשפיעים על קידום מוביליות בישראל, ובמילים אחרות – ניתוק הקשר בין הרקע והמצב הסוציו-אקונומי של הילד לסיכויי ההצלחה שלו בעתיד.
את המחקר ערך מכון ERI בליווי ועדת היגוי מטעם השותפים.

המיפוי נעשה באמצעות מחקר יישומי מקיף וראשון מסוגו בישראל העונה על השאלה: מה נדרש כדי לאפשר מוביליות חברתית מלידה עד גיל 35, הן ברמת הפרט והן במעגלים הסובבים אותו: משפחה, בית ספר, שכונה, קהילה – האקוסיסטם. הכלי שנבנה במסגרת המחקר הוא תוצר של איסוף נתונים מסקירת ספרות נרחבת וניתוחם בשיטות מתקדמות. הוא מתבסס על מאות מחקרים מהעולם שבחנו התערבויות בתקופת הילדות והנערות, ועל נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ביחס לצעירים.

מפת הידע מזהה את הגורמים אשר מקדמים או חוסמים את סיכויי המוביליות של הפרט, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. מיפוי הגורמים המשפיעים נעשה בחלוקה לשתי תקופות – הילדות (מלידה עד גיל 18), בה צומחים מיומנויות, יכולות ומוכנות לחיים הבוגרים; והבגרות הצעירה (גילי 18-35), שבה חל המימוש של אותן יכולות שנרכשו.

בסך הכל כוללת מפת הידע 53 משתנים בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה, הרווחה, הבריאות, התעסוקה ועוד.
עבור כל אחד מן הגורמים זוהו הגילים הקריטיים ביותר להתערבות, ופרקטיקות שהוכחו כמוצלחות (best practices). בנוסף, ניתוח גורמי הסביבה כלל זיהוי של קשרי הגומלין ביניהם ודירוגם לפי מוטת ההשפעה של כל אחד מהם על הגורמים האחרים.

אנחנו מקווים כי מפת הידע תשמש את ארגוני החברה האזרחית וקובעי המדיניות בישראל ככלי יישומי לקבלת החלטות ולתכנון השקעות והתערבויות אפקטיביות, וכי היא תתרום לקידום שיתוף פעולה בין-ארגוני ובין-מגזרי בשדה החברתי.

יש לזכור כי מפה זו מסכמת את הידע הקיים שלנו על גורמי המוביליות והדרכים לשיפורם. לצד ערכו המובהק של הכלי הנוכחי, יש חשיבות גם למיזמים שיבחנו את השפעתם של גורמים ודרכי התערבות נוספים וכך יאפשרו להרחיב את הידע לאזורים שלא מופו עדיין.

הכנסו לאתר מפת הידע

אפשר להוציא את הילד מהשכונה, אבל האם אפשר להוציא את השכונה מהילד?

כדי לשבור את המשוואה שלפיה כתובת הילדים תקבע את סיכויי הצלחתם הכלכלית-חברתית כבוגרים, מחקר ישראלי חדש מיפה את מאפייני השכונה והקהילה המשפיעים על מוביליות חברתית ובהם חשוב ביותר לטפל.

קראו עוד

מפת הידע: לחשב מסלול מחדש

מחקר יישומי מקיף וראשון מסוגו בישראל נותן כלים לתכנון השקעות אפקטיביות בקידום מוביליות חברתית, על ידי מיפוי הגורמים המשפיעים עליה ברמת הפרט והסביבה המקיפה אותו וקשרי הגומלין ביניהם.

קראו עוד

"מפת הידע" בקרית מלאכי

בעקבות מפגש של המינהלת היישובית בו הוצגה מפת הידע על ידי עמרי זגן, סמנכ"ל מו"פ בקרן רש"י, תכניות העבודה של אגף החינוך בקרית מלאכי יותאמו למפה על מנת לתת לילדי העיר את הכלים הטובים ביותר להצלחה.

קראו עוד