קידום מדיניות חברתית

מוביליות כיעד לאומי

מדיניות מחוללת שינוי

קרן רש"י משלבת בפעילותה עבודת שטח מעמיקה לבניית יכולות וחיזוק תשתיות חברתיות, יחד עם מאמץ להשפיע על השיח הציבורי ועל עיצוב המדיניות, סדרי העדיפות והקצאת משאבים, בדגש על תחומי המיקוד שלה: חינוך בלתי פורמלי, צעירים ותעסוקה, הורות ומשפחה.

המטרה שהצבנו לעצמנו היא קידום מדיניות ארצית ומקומית התומכת בשוויון הזדמנויות ובמוביליות חברתית.

קידום מדיניות חברתית הוא משימה מורכבת, המחייבת פעולה בזירות שונות ושימוש במגוון כלים, ביניהם:

» גיבוש ניירות עמדה ומתווי מדיניות הכוללים ניתוח מחקרי של מגמות ותהליכים, לצד המלצות אופרטיביות ליישום.
» עבודה מול קובעי מדיניות ומקבלי החלטות בשלטון המקומי והמרכזי כדי לרתום אותם לטובת מוביליות חברתית.
» בניית קואליציות בין-מגזריות עם גופים בחברה האזרחית, במגזר העסקי ובממשלה.
» הגברת המודעות וגיוס תמיכה רחבה בציבור לנושאים שעל סדר היום.
» ייזום, תמיכה וליווי של התארגנויות של אנשי מקצוע ו/או תושבים הפועלים יחד למען קידום מוביליות חברתית.
» מתן הכשרה לאנשי מקצוע ובעלי תפקידים.

המיזמים שלנו בשטח משמשים לעיתים כערוץ נוסף לקידום מדיניות, כאשר הם מתמקדים בפיתוח מודלים ובחינה של תפיסות חדשות מתוך כוונה שאלה יאומצו כחלק מן המדיניות הלאומית לאחר שהוכיחו את יעילותם.

יעדי מדיניות: נושאים במוקד

הגיל הרך

ההשקעה הציבורית בגיל הרך בישראל היא נמוכה בהשוואה לממוצע במדינות ה-OECD,  ומשקפת את העובדה כי לאורך השנים לא עוצבה מדיניות כוללת ועקבית לקידום תינוקות ופעוטות.

קראו עוד

צעירים ותעסוקה

צעירי הפריפריה נדרשים לפסוע את הצעדים הראשונים בעולם ההשכלה והקריירה כשהם ניצבים אל מול מיעוט הזדמנויות בהשוואה למרכז הארץ, דבר המונע נגישות להשכלה ולתעסוקה מיטביות.

קראו עוד

חיזוק הפריפריה הצפונית

תושבי אזור הצפון סובלים מאיכות חיים נמוכה והאזור אינו ממצה את משאביו הטבעיים, האנושיים והכלכליים. קיימים פערים משמעותיים בין השירותים בצפון לעומת מרכז הארץ, ואף בהשוואה לדרום.

קראו עוד

צדק חברתי מתחיל בקפיצה חברתית

יוזמת "הקפיצה החברתית" של קרן רש"י הינה מהלך נרחב המשלב פעולה במספר זירות: האקדמית, התקשורתית והציבורית, במטרה להעלות לראש סדר היום את נושא המוביליות החברתית והצורך החיוני לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

כחלק מהמהלך גיבשנו מתווה המלצות למדיניות אותה תוביל ממשלת ישראל כדי לאפשר לכל ילד וילדה, ללא קשר למקום הולדתם ולגובה ההכנסה של הוריהם, הזדמנות שווה לממש את יכולותיהם ושאיפותיהם.

אנו מאמינים כי אימוץ ההמלצות ושינוי המדיניות ישפיעו באופן ישיר על עתידם של הילדים בפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל ועל הסיכוי שלהם למוביליות חברתית.

להורדת PDF