קידום מדיניות חברתית

מוביליות כיעד לאומי

מדיניות מחוללת שינוי

קרן רש"י משלבת בפעילותה עבודת שטח מעמיקה לבניית יכולות וחיזוק תשתיות חברתיות, יחד עם מאמץ להשפיע על השיח הציבורי ועל עיצוב המדיניות, סדרי העדיפות והקצאת משאבים, בדגש על תחומי החינוך והרווחה. המטרה שהצבנו לעצמנו היא להניע תהליכי חשיבה ושינוי לטווח ארוך, כאשר במרכזם עומד קידום המוביליות החברתית כיעד לאומי.

קידום מדיניות חברתית הוא משימה מורכבת, המחייבת פעולה בזירות שונות ושימוש במגוון כלים, ביניהם: גיבוש ניירות עמדה ומתווי מדיניות הכוללים ניתוח מחקרי של מגמות ותהליכים, לצד המלצות אופרטיביות ליישום;

עבודה מול קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ברמה הלאומית והמקומית כדי לרתום אותם לטובת המהלכים שאנו רוצים לקדם; בניית קואליציות בין-מגזריות עם גופים בחברה האזרחית, במגזר העסקי ובממשלה במטרה ליצור שיתופי פעולה ולמנף אותם להשפעה על מדיניות; ופעילות להגברת המודעות ולגיוס תמיכה רחבה בציבור לנושאים שעל סדר היום.

המיזמים שלנו בשטח משמשים לעיתים כערוץ נוסף לקידום מדיניות, כאשר הם מתמקדים בפיתוח מודלים ובחינה של תפיסות חדשות מתוך כוונה שאלה יאומצו כחלק מן המדיניות הלאומית לאחר שהוכיחו את יעילותם.

צדק חברתי מתחיל בקפיצה חברתית

יוזמת "הקפיצה החברתית" של קרן רש"י הינה מהלך נרחב המשלב פעולה במספר זירות: האקדמית, התקשורתית והציבורית, במטרה להעלות לראש סדר היום את נושא המוביליות החברתית והצורך החיוני לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

כחלק מהמהלך גיבשנו מתווה המלצות למדיניות אותה תוביל ממשלת ישראל כדי לאפשר לכל ילד וילדה, ללא קשר למקום הולדתם ולגובה ההכנסה של הוריהם, הזדמנות שווה לממש את יכולותיהם ושאיפותיהם.

אנו מאמינים כי אימוץ ההמלצות ושינוי המדיניות ישפיעו באופן ישיר על עתידם של הילדים בפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל ועל הסיכוי שלהם למוביליות חברתית.

להורדת PDF

יעדי מדיניות: נושאים במוקד

הגיל הרך
  • חינוך ציבורי איכותי, מפוקח ומסובסד בגיל הינקות (לידה-3) לכל הילדים
  • הבטחת מענה מקצועי ונגיש ביחידות להתפתחות הילד
תעסוקה ומיומנויות עובדים
  • שינוי מדיניות ביחס להיקף ואופי ההכשרות המקצועיות
  • קידום מוכנות החברה בישראל לעולם עבודה גמיש ומשתנה
התנדבות
  • התנדבות כמשאב חברתי מתחדש: הרחבה והגדלת האפקטיביות
  • פיתוח מודלים ותכניות לאומיות לקידום התנדבות