מי אנחנו

קרן רש"י, מהקרנות הגדולות והמשפיעות בישראל, היא קרן פרטית ועצמאית ללא כוונת רווח, אשר פועלת מאז הקמתה בשנת 1984 לחיזוק החברה הישראלית באמצעות קידום מוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בדגש על תחומי החינוך, הרווחה והתעסוקה.

חותמת "מאז 1984"

מנופים ליצירת אימפקט

פעילות הקרן מכוונת להשגת אימפקט משמעותי וארוך-טווח על ידי קידום מדיניות לצמצום פערים חברתיים, לצד עבודה בשטח לפיתוח מיזמים חדשניים המתמקדים בבניית יכולות ותשתיות חברתיות בנות קיימא ויצירת רצף מענים מלידה לתעסוקה.

הקרן רואה בחיבור ובשילוב כוחות, בדגש על שותפות בין-מגזרית, את המפתח ליצירת שינוי מערכתי. רשת מקיפה של שותפויות עם הממשלה, רשויות מקומיות, גופים פילנתרופיים והמגזר העסקי, מאפשרת איגום משאבים ומינופם לטובת הרחבה וביסוס של מודלים שהוכיחו את יעילותם עד לשילובם המלא במערכת השירותים הציבוריים.

קרן רש"י קיבלה מעמד של גוף מייעץ למועצה לזכויות אדם של הוועדה הכלכלית-חברתית של האו"ם (ECOSOC).

מה אנחנו עושים?

דרכי פעולה
עבודה בשטח
השפעה על מדיניות
מחקר יישומי ופיתוח ידע
הגברת מודעות
עקרונות מנחים
בניית יכולות
חשיבה תוצאתית
רצף והמשכיות
שותפות בין-מגזרית
תוצאה

קידום מוביליות חברתית

רש"י במספרים

400,000 מוטבים
בשנה
כ-75 שותפים פילנתרופים
8 עמותות קשורות
פריסה ארצית בכ-170 רשויות
עבודה עם 10 משרדי ממשלה