נושמים לרווחה במרכז עוצמה

הטמעת גישה חדשה בעבודה של שירותי הרווחה עם משפחות החיות בעוני, בה המשפחה שותפה לבניית תכנית התערבות אשר מתייחסת לכל ההיבטים של חייה ומעניקה לה כלים לחולל שינוי במצבה.

עוני הוא תופעה חברתית רבת פנים ובעלת השלכות קשות על הפרט, המשפחה, הקהילה והחברה כולה; הטיפול בו ובמצוקות הנלוות אליו הוא מורכב ורב-ממדי, וההיחלצות ממנו כרוכה בקשיים עצומים. במקרים רבים, מה שמונע ממשפחות החיות בעוני לשפר את מצבן הוא העדר הנגישות למשאבים קריטיים. גם אם הן בעלות מוטיבציה גבוהה לחולל שינוי בחייהן, חסרים להן הכלים הדרושים לכך.

תכנית "נושמים לרווחה" החלה ביוזמת משרד הרווחה בשיתוף עם קרן רש"י וג'וינט ישראל כשהיא חותרת לשנות מן היסוד את טיפולם של שירותי הרווחה בנושא העוני. הגישה הייחודית של המיזם מתייחסת למשפחה כיחידה שלמה, ולא רק להורים, לילדים, למצב הכספי או לתעסוקה בפני עצמם. עובד סוציאלי ומלווה אישי בונים יחד עם המשפחה תכנית התערבות הלוקחת בחשבון את כל ההיבטים של חייה – התנהלות כלכלית, עבודה, חינוך, בריאות, יחסי הורים-ילדים ועוד – ומעניקה כלים והכוונה שיאפשרו למשפחה להפחית את התלות בשירותי הרווחה ולצאת לעצמאות.

במקביל פועלים ביישובי התכנית "מרכזי עוצמה" – מרכזי סיוע קהילתיים המתמקדים במתן מענים משלימים למשתתפי התכנית ולאנשים נוספים החיים במצוקה כלכלית. מענים אלה כוללים סדנאות ועבודה קבוצתית ופרטנית בנושאים כגון הכנה לתעסוקה, מיצוי זכויות, יעוץ כלכלי ועוד.

התכנית מקיפה למעלה ממאה יישובים ברחבי הארץ ונותנת מענה ל-3,200 משפחות בשנה ועוד 12,000 מקבלי שירות במרכזי עוצמה. קרן רש"י ממשיכה לפתח את מערכת המידע הייעודית שנבנתה במסגרת המיזם המאפשרת תיעוד, מעקב וניהול מבוסס נתונים, וכן ניהול של סל מענים גמיש, וזאת עד להטמעתה המלאה של התכנית על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי במהלך 2024.

נושמים לרווחה למשפחות חיילים

שירות בצבא מהווה גורם משמעותי להשתלבותם העתידית של צעירים בחברה, אבל עבור משפחותיהם הוא כרוך לא פעם במשבר חריף. לחיילים רבים יש מקום מרכזי במשפחה כמקור תמיכה כלכלית, רגשית ותפקודית, והם מרגישים קרועים בין המחויבות למשפחה לבין תפקידם בצבא. מצבים כאלה עלולים להוביל לנפקדות ועריקות ואף לרישום פלילי, ומשאירים את הצעיר עם תחושת כישלון ו"כתם" לכל החיים.

מטרת התכנית, הפועלת בשיתוף עם יתד – התכנית הלאומית לצעירים במצבי סיכון, היא לאפשר שירות צבאי מיטבי לצעירים שמשפחותיהם חיות בעוני ומתמודדות עם מצבים המקשים על הצעיר או הצעירה להתפנות לשירות ולהתמיד בו. המשפחה משתתפת בתכנית "נושמים לרווחה" ומקבלת מענה דרך המחלקה לשירותים חברתיים ביישוב הכולל תמיכה וליווי, מיצוי זכויות, הסדר חובות ועוד. במקביל, לצעירים ניתנת הכנה לשירות הצבאי וליווי במהלכו מול גורמי הצבא להתאמת תנאי השירות – שינוי תפקיד, אישור עבודה וכד'.

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

  • התכנית יוצרת שינוי במספר מעגלים: כלכלי-חומרי, הזדמנויות והון חברתי, על ידי פעולה בששת תחומי ההתערבות: תעסוקה ושכר, כלכלת המשפחה, מסוגלות אישית ומשפחתית, מיצוי זכויות, תנאי חיים בסיסיים וקהילה כמשאב.
  • מצבן של המשפחות בתוכנית השתפר הן מבחינת שיעור העוני והן מבחינת חומרתו. ההכנסה הממוצעת עלתה ב-56% ושיעור המועסקים גדל מ-49% ל-76%.
  • ברמת המערכת, המיזם מחדיר "רוח חדשה" למחלקות לשירותים חברתיים ומחולל שינוי מהותי בדרכי העבודה עם המשפחות.
שותפים

שותפים

ממשלה | פילנתרופיה

עמותה מובילה

עמותה מובילה

עמותת יחדיו | עמותת יעדים לצפון

אולי יעניין אותך גם

עיר מקדמת זכויות

מודל עבודה יישובי להגדלת שיעור מימוש הזכויות בקרב התושבים, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, על מנת להקטין את תלותם בשירותי הרווחה ולסייע בקידום מוביליות חברתית.

קהילה מיטיבה

מהלך שיתופי רב-מגזרי לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית של ישראל, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן מינקות עד זקנה.

מיזם מפגש

פיתוח פרקטיקה טיפולית ומודל עבודה לטיפול בילדים למשפחות המתמודדות עם מצבי הזנחה, במטרה לשפר את מצב ההורים ואת יכולתם לספק את צרכי ילדיהם, ובכך להבטיח את שלומם והתפתחותם המיטבית.