מיזם מפגש

פיתוח פרקטיקה טיפולית ומודל עבודה לטיפול בילדים למשפחות המתמודדות עם מצבי הזנחה, במטרה לשפר את מצב ההורים ואת יכולתם לספק את צרכי ילדיהם, ובכך להבטיח את שלומם והתפתחותם המיטבית.

הזנחה מוגדרת כחוסר יכולת מתמשך של ההורים לספק את צרכיו של הילד באופן שעלול לגרום לפגיעה בבריאותו ובהתפתחותו. זוהי צורת הפגיעה הנפוצה ביותר בקרב ילדים ויש לה השלכות חמורות על מצבם ותפקודם כאנשים בוגרים.

במיזם "מפגש" הצבנו כיעד את הטיפול בילדים שצרכיהם אינם זוכים למענה הולם, וללא התערבות יש חשש ממשי שמצבם ילך ויתדרדר. מודל העבודה שפותח במיזם להתמודדות עם הזנחה כמצב סיכון ייחודי נועד להביא לשיפור ביכולת ההורים לספק את צרכי ילדיהם ולהעניק להם הגנה ובטחון במסגרת המשפחה, ולצמצם הוצאה של ילדים למסגרות חוץ-ביתיות על ידי מתן אלטרנטיבה טיפולית הולמת בקהילה.

התפיסה שבבסיסו של המודל משלבת התערבות בשני צירים: אחד העוסק ישירות בהזנחה ובהשלכותיה, והשני בגורמים ובמצבי חיים אישיים וחברתיים המובילים להיווצרותה. בשני הצירים הדגש הוא על קשר קרוב עם המשפחה כדי להבין לעומק את מצבה וצרכיה, וכמחולל השינוי המשמעותי ביותר בפני עצמו.

תכנית הפיילוט, בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה, פעלה במשך ארבע שנים בקרב מגזרים שונים ב-12 רשויות, בהן טופלו 500 משפחות עם 1,500 ילדים. מחקר ההערכה שליווה אותה הצביע על שיפור מובהק בתפקוד ההורי במרבית המשפחות, לצד שיפור במדדי החוסן המונעים הזנחה והפחתה במדדי הסיכון. בשנת 2019 עבר המיזם לאחריותו של משרד הרווחה, כשהוא מוטמע כחלק מרצף השירותים למשפחות בסיכון ומורחב ליישובים נוספים.

פנימה

במסגרת מיזם מפגש עלה הצורך בפיתוח מענה ייעודי למשפחות במצבי הזנחה קשים, שימנע את הוצאתם של הילדים למסגרת חוץ-ביתית תוך הבטחת שלומם ורווחתם. המיזם מאמץ גישה לפיה לשימור התא המשפחתי יש חשיבות ראשונה במעלה עבור הילד, ההורים והחברה כולה. לכן, כל עוד אין גורם אובייקטיבי המונע זאת, יש למצות את האפשרות להשאיר את הילד בחיק משפחתו.

תכנית ההתערבות מכוונת לשנות את מציאות חייה של המשפחה בעזרת התערבות אינטנסיבית, יצירתית, שבה עושר הזדמנויות ומשאבי טיפול המותאמים לצרכי המשפחה. מטרתה היא לספק מוגנות מיידית לילדים על ידי נוכחות אינטנסיבית של הצוות המטפל בתוך הבית. במקביל נעשה תהליך של עבודה משותפת עם ההורים על מגוון הצרכים המשפחתיים והאישיים, כולל סיוע בהיבטים חומריים בהתאם לצורך, וטיפול בילדים לשיפור מצבם הרגשי והתפקודי.
במסגרת המיזם מטופלות 60 משפחות בשנה ב-5 יישובים.

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

ברמת המשפחה:
> תחושת חוסן ורווחה אישית של ההורים, מסוגלות הורית תקינה ומוגנות לילד בביתו

ברמת המערכת:
> הפחתת הוצאה של ילדים מהבית על ידי מתן אלטרנטיבה טיפולית בקהילה
> פיתוח מודל התערבות בקהילה למשפחות שלגביהן ישנה המלצה על הוצאת ילדים מהבית עקב הזנחה חמורה

שותפים

שותפים

ממשלה

אולי יעניין אותך גם

עיר מקדמת זכויות

מודל עבודה יישובי להגדלת שיעור מימוש הזכויות בקרב התושבים, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, על מנת להקטין את תלותם בשירותי הרווחה ולסייע בקידום מוביליות חברתית.

קהילה מיטיבה

מהלך שיתופי רב-מגזרי לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית של ישראל, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן מינקות עד זקנה.

נושמים לרווחה

הטמעת גישה חדשה בעבודה של שירותי הרווחה עם משפחות החיות בעוני, בה המשפחה שותפה לבניית תכנית התערבות אשר מתייחסת לכל ההיבטים של חייה ומעניקה לה כלים לחולל שינוי במצבה.