קהילה מיטיבה

מהלך שיתופי רב-מגזרי לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית של ישראל, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן מינקות עד זקנה.

לקהילה יש השפעה גדולה על מהלך החיים של חבריה בכל גיל, הן בשגרה והן בזמני משבר. על אף הופעתן של קהילות חדשות רבות (וירטואליות, מקצועיות, ייעודיות), האימפקט של הקהילה הגיאוגרפית המקומית במגוון תחומי חיים הוא עמוק במיוחד. מחקרים מראים כי התארגנות קהילתית מקומית תורמת להפחתת פשיעה, לשיפור ההישגים החינוכיים, לקידום הבריאות ולשיפור איכות החיים במרחבים העירוניים.

חוסן קהילתי מהווה מרכיב משמעותי בין הגורמים התורמים לחוסנו של הפרט, לרמת המוביליות החברתית-כלכלית שלו ולאיכות חייו. ​מאפייני הסביבה והקהילה המשפיעים על רמת המוביליות כוללים בין השאר: אמון, חיבוריות ותחושת שייכות, מעורבות אזרחית, מסוגלות קולקטיבית ועוד. עם זאת, קהילות מוחלשות בפריפריה מתקשות לפתח תהליכים של מעורבות ומסוגלות קולקטיבית, החיוניים לשגשוג ורווחה של הפרט והקהילה כאחד.

'קהילה מיטיבה' הוא מהלך שנועד להביא לחיזוק קהילות מקומיות בפריפריה החברתית-גיאוגרפית בראייה כוללת ומכלילה ותוך תיאום בין-מגזרי ובין-ארגוני, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חברי הקהילה מלידה ועד זקנה. זוהי יוזמה משותפת של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט-אשלים וקרן רש"י, הפועלת באמצעות שולחן רחב וצוותי משימה בהשתתפות נציגי משרדי הממשלה, השלטון המקומי, ארגוני מגזר שלישי ופילנתרופיה, אנשי אקדמיה, עסקים, אנשי מקצוע העוסקים בקהילה ופעילים קהילתיים.

שלבי המהלך:

  • תכנון – גיבוש הסכמות מבוססות ידע ומחקר על המאפיינים של קהילה מיטיבה, מדדים ותוצאות, פרקטיקות ושיטות עבודה מוכחות לחיזוק קהילות, ומנגנונים לפעולה משותפת.
  • התנסות – הובלת פיילוט בן שלוש שנים ב-10 יישובים, המלווה במחקר הערכה מעצב לצורך מדידה, למידה ושיפור מתמיד.
  • הטמעה והפצה – יישום נרחב של תפישות העבודה שפותחו תוך שינוי המדיניות והתקצוב ברמה הלאומית והתאמת דרכי הוראת התחום באקדמיה.
שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה וחברה אזרחית

קישור לאתר התכנית

קישור לאתר התכנית

https://www.kehila-meitiva.org

אולי יעניין אותך גם

עוגן קהילתי

כפר נוער ייחודי בו פועלות מספר מסגרות משלימות היוצרות רצף טיפולי-חינוכי עבור בני נוער במצבי סיכון שונים מבלי לנתק אותם מן המשפחה והסביבה המוכרת.

נושמים לרווחה

הטמעת גישה חדשה בעבודה של שירותי הרווחה עם משפחות החיות בעוני, בה המשפחה שותפה לבניית תכנית התערבות אשר מתייחסת לכל ההיבטים של חייה ומעניקה לה כלים לחולל שינוי במצבה.

מרכזי אלומה

הקמת מרכזי סיוע ויעוץ למניעה וטיפול באלימות במשפחה, המעניקים תחת גג אחד הערכה וטיפול ראשוני רב-מקצועי ודואגים להמשכיות הטיפול תוך קשר עם השירותים בקהילה.