קהילות לומדות בשלטון המקומי

יצירת קהילת עמיתים של בעלי תפקיד ברשויות המקומיות כמרחב לשיתוף ידע, למידה והתמקצעות וכבסיס למתן שירות איכותי והנגשת הזדמנויות למוביליות חברתית.

בשנים האחרונות הולך וגובר העיסוק בקהילה ככלי מקצועי בעל ערך עצום וכפלטפורמה להתפתחות, התחדשות ולמידה עבור עובדים וארגונים. המודל של קהילות מקצועיות לומדות (CoP – Community of Practice) הוא הבסיס למהלך משותף של קרן רש"י ומשרד הפנים שמטרתו להביא לחיזוק ההון האנושי ולבניית היכולות המקצועיות של הרשויות המקומיות, כך שאלה יובילו בסופו של דבר לשיפור השירות והרחבת ההזדמנויות לתושבים.

מיזם "קהילות לומדות" נועד ליצור קבוצת עמיתים מובילה של אנשי מקצוע בתפקידים מקבילים ברשויות, שתביא לידי ביטוי את הידע הרב הקיים אודות הצרכים והפתרונות ותהווה מרחב ללמידה הדדית, להתייעצות, ליצירת קשרים ולפיתוח אישי ומקצועי.

המיזם כולל בשלב זה ארבע קהילות מקצועיות לומדות בתחומים: דיגיטציה, חינוך, אסטרטגיה ופיתוח כלכלי. כל קהילה תהווה רשת של 30-40 בעלי תפקיד מנוסים ומחויבים ממגוון רשויות, שעוסקים בעולמות מקצועיים דומים ויעשירו זה את זה באמצעות החיבורים הבין-אישיים ושיתוף הידע. לכל אחת מן הקבוצות הללו תוקם בהמשך גם קהילה רחבה בת מאות בעלי עניין, שתשמש כר פורה לשיתוף של ידע מקצועי לצד פרקטיקות מוצלחות וכלים שימושיים.

בנוסף לערך המוסף שמשתתפי הקהילות יביאו לרשויות שלהם ולעצמם, למהלך עשויה להיות השפעה גדולה על תהליכי רוחב ברמה הלאומית. בין היתר יושפעו תהליכים הנוגעים ליחסי הממשלה והשלטון המקומי, פיתוח והסדרת עקרונות עבודה של בעלי תפקיד בשלטון המקומי, הנגשת ידע נרחב לדרגי השטח, הסרת חסמים, ועוד.

שותפים

שותפים

ממשלה

אולי יעניין אותך גם

מרכז יסודות

מיזם הפועל לקידום גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי ולחיזוק האמון במערכות הציבוריות דרך הכשרה וליווי לצעירים ולצעירות להשתלבות במערכות אלה, לצד הדרכות במסגרות חינוכיות לנוער ולצעירים.

ג'וסור جسور

חיזוק יכולותיהן של רשויות מקומיות בפריפריה לממש בנייה ושדרוג של תשתיות כבסיס לפעילות קהילתית בתחומי הספורט והתרבות.

היישוב במרכז

יוזמה חדשנית לקידום מוביליות חברתית דרך חיזוק רשויות מקומיות בפריפריה כך שיוכלו להנגיש הזדמנויות לתושביהן באופן עצמאי ובר-קיימא.