ג'וסור جسور

חיזוק יכולותיהן של רשויות מקומיות בפריפריה לממש בנייה ושדרוג של תשתיות כבסיס לפעילות קהילתית בתחומי הספורט והתרבות.

ניסיון העבר מלמד שרשויות מוחלשות מתקשות לעיתים קרובות למצות את מלוא תקציבי הממשלה שהן זכאיות להם, ולכן זהו גורם נוסף המגדיל את הפערים בין המרכז לפריפריה. החסמים מתבטאים הן במענה לקולות קוראים שמפרסמים משרדי הממשלה והן במימושם בשטח, במיוחד כאשר מדובר בפרויקטי בינוי.

כחלק מתכנית החומש לצמצום פערים בחברה הערבית, גיבש משרד התרבות והספורט תכנית מקיפה לחיזוק תשתיות ברשויות המקומיות כבסיס לקידום אורח חיים בריא ומצוינות בספורט לצד פעילות תרבותית קהילתית. ליישום התכנית חבר המשרד לקרן רש"י במיזם ג'וסור جسور ('גשרים' בערבית) – מיזם משותף לליווי מקצועי של הרשויות בהקמה ושדרוג של אולמות ומגרשי ספורט, מתקני כושר קהילתיים, בריכות שחיה, מתנ"סים, ספריות ועוד.

המיזם מתמקד בחיזוק יכולותיהן של הרשויות בנושא הגשת בקשות לקולות קוראים של משרדי ממשלה, כמו גם בליווי הביצוע בפועל של ההרשאות שאושרו להן. הרשויות הלוקחות חלק במיזם נמצאות בדירוג סוציואקונומי נמוך, ונכללות במסגרת תכניות החומש הנוגעות למגזר הערבי, הדרוזי, הצ'רקסי והבדואי.

מלווי הרשויות מטעם המיזם יסייעו בהנעת הפרויקטים ברשויות שייבחרו, החל במיפוי צרכים והכנת תיקי הגשה, ליווי הרשות בשלבי הבנייה ועד לבניית תכנית ארוכת-טווח לכל רשות בהתאם לצרכיה והתאמתה לתכנית החומש, וזאת בתיאום עם הגופים הרלוונטיים ברשות ועם נציגי משרד התרבות והספורט.

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

  • הרחבת המענים בתחומי התרבות והספורט ביישובי הפריפריה
  • מתן כלים לרשויות לתכנון וביצוע עצמאי של פרויקטי תשתית
  • ריכוז צרכים מהשטח לטובת עיצוב מענים עתידיים
  • פיתוח הספורט בישראל תוך דגש על שוויון הזדמנויות
שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה

אולי יעניין אותך גם

עיר מקדמת זכויות

מודל עבודה יישובי להגדלת שיעור מימוש הזכויות בקרב התושבים, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, על מנת להקטין את תלותם בשירותי הרווחה ולסייע בקידום מוביליות חברתית.

קהילות לומדות בשלטון המקומי

יצירת קהילת עמיתים של בעלי תפקיד ברשויות המקומיות כמרחב לשיתוף ידע, למידה והתמקצעות וכבסיס למתן שירות איכותי והנגשת הזדמנויות למוביליות חברתית.

היישוב במרכז

יוזמה חדשנית לקידום מוביליות חברתית דרך חיזוק רשויות מקומיות בפריפריה כך שיוכלו להנגיש הזדמנויות לתושביהן באופן עצמאי ובר-קיימא.