היישוב במרכז

יוזמה חדשנית לקידום מוביליות חברתית דרך חיזוק רשויות מקומיות בפריפריה כך שיוכלו להנגיש הזדמנויות לתושביהן באופן עצמאי ובר-קיימא.

למרות השקעות גדולות לאורך שנים שנועדו להקטין את הפערים בין המרכז לפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, ילדים הגדלים ביישובי הפריפריה עדיין אינם מקבלים די הזדמנויות להתקדם ולממש את יכולותיהם ושאיפותיהם. מציאות זו, והבנת תפקידה של הרשות המקומית כגורם מרכזי המשפיע על חיי התושבים, הביאה את קרן רש"י לפתח יוזמה חדשה בגישה המתמקדת ביישוב ובתושביו כמפתח לקידום המוביליות החברתית וכמנוע ליצירת שינוי ברמה הלאומית.

בניגוד לפרויקטים הנותנים מענה נקודתי לצורך או לאוכלוסיית יעד ספציפיים, יוזמה זו רואה את תושבי העיר כולם ברצף מלידה ועד תעסוקה, ושמה דגש על חיזוק התשתיות החברתיות בהובלת המנהיגות המקומית. מטרת היוזמה היא לחזק ולבסס את יכולת הניהול העצמי של הרשות כך שתוכל לפעול באופן בר-קיימא למתן הזדמנויות לכלל התושבים, כאשר הם עצמם לוקחים חלק פעיל בעיצוב עתידם.

ברשויות המקומיות ישנם בעלי תפקידים מקצועיים ובעלי מוטיבציה להוביל שינויים משמעותיים למען התושבים, אשר נתקלים באתגרים מורכבים ובחסמים כמו מחסור בהון אנושי והעדר נתונים ומדיניות ארוכת-טווח.

יוזמת היישוב במרכז מתמקדת בשלושה ממדי פעולה מרכזיים:
מרחב השפעה – ביסוס פלטפורמה יישובית בהובלת הרשות המקומית המאגדת את כל בעלי העניין לשותפות רב-מגזרית הפועלת לקידום יעדים משותפים ומוסכמים
בניית יכולות – חיזוק ופיתוח יכולות ארגוניות, אנושיות ומקצועיות ברשות המקומית
מנופי מוביליות – ריכוז השקעות בתחומים שהוגדרו על ידי הישוב כחשובים ביותר לקידום מוביליות כמו הגיל הרך, חינוך בלתי פורמלי, מיומנויות המאה ה-21, השכלה גבוהה ועוד

רשת היישובים במרכז: אופקים, אשקלון, קריית מלאכי, שדרות, בית שאן, ירכא, נוף הגליל ואשכול בית הכרם

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

  • ביסוס ומינוף יכולות הרשות המקומית, בכלל זה איגום ומינוף משאבים ושימוש בנתונים ככלי מרכזי לתכנון והשקעה, גיבוש מדיניות עירונית, תכנון ארוך טווח, בניית רצפים ושיתוף הציבור.
  • שיפור במדדי מוביליות לטווח ארוך ביישוב, כגון הטמעת מיומנויות המאה ה-21, התפתחות מיטבית בגיל הרך, השתתפות בתנועות נוער, שיפור בהישגים לימודיים, שירות צבאי משמעותי, גידול במספר הלומדים באקדמיה ועוד.
שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה | מגזר עסקי

אולי יעניין אותך גם

מיזם הינקות

הבטחת התפתחות מיטבית ומענה מקיף לפעוטות בגיל הינקות (לידה-3) ולהוריהם על ידי רצף שירותים יישובי רב-מערכתי בהובלת הרשות המקומית.

קהילות לומדות בשלטון המקומי

יצירת קהילת עמיתים של בעלי תפקיד ברשויות המקומיות כמרחב לשיתוף ידע, למידה והתמקצעות וכבסיס למתן שירות איכותי והנגשת הזדמנויות למוביליות חברתית.

STEM אקוסיסטם

מהלך ייחודי לפיתוח והטמעת אוריינות מדעית וטכנולוגית ומיומנויות המאה ה-21 כמנוף למוביליות חברתית  באמצעות בניית אקוסיסטם יישובי חברתי-חינוכי שיכין את הילדים לאתגרי העתיד.