STEM אקוסיסטם

מהלך ייחודי לפיתוח והטמעת אוריינות מדעית וטכנולוגית ומיומנויות המאה ה-21 כמנוף למוביליות חברתית  באמצעות בניית אקוסיסטם יישובי חברתי-חינוכי שיכין את הילדים לאתגרי העתיד.

עולם העבודה הולך ומשתנה לנגד עינינו; לפי הפורום הכלכלי העולמי, 65% ממי שנכנסים היום למערכת החינוך יעבדו במקצוע שלא קיים עדיין. על מנת לשגשג ולהצליח הם יזדקקו לשילוב של כישורים שונים מאלה שנדרשו בעבר, הכוללים בנוסף לאוריינות לשונית, מדעית וטכנולוגית גם מיומנויות כגון שיתוף פעולה, יצירתיות ופתרון בעיות, גמישות ויזמות – אותן נהוג לכנות "מיומנויות המאה ה-21".

מודל האקוסיסטם הוא חלק מיוזמת "היישוב במרכז" הפועלת לחיזוק תשתיות חברתיות ברשות המקומית כבסיס להשקעה במנופים החשובים ביותר לקידום מוביליות חברתית-כלכלית לכלל התושבים. מנוף מוביליות מרכזי הוא רכישת מיומנויות המאה ה-21 תפיסת ה-STEM הרחבה, שתכליתו לתת לכל ילד וילדה ארגז כלים שיאפשר להם לבחור ולעצב את עתידם. המודל פותח והותאם לישראל על בסיס מודל של קרן סמואלי וחברת TIES העולמית ולמעלה מ-80 אקוסיסטמים שנבנו בארצות הברית ובעולם כולו.

המודל אותו אנו מקדמים בשיתוף עם קרן סמואלי מבוסס על מערך של חיבורים וקשרים בין כלל הגורמים הרלוונטיים ביישוב ובסביבתו: מערכת החינוך, מחלקות הרשות השונות ונציגי משרדי ממשלה, ארגוני החברה האזרחית, הקהילה העסקית והתושבים. מערך זה מהווה את המסגרת לתכנון ויישום אפקטיבי של השקעות לאורך הרצף מגן הילדים ועד השכלה גבוהה ותעסוקה, תוך פעולה משותפת ומתואמת של הגורמים השונים.

הפיתוח נעשה בתהליך בן מספר שלבים:
עיצוב: הגדרת שפה ומשימה משותפת לגופים הפועלים באקוסיסטם
יחסי גומלין: יצירת חיבורים ושיתופי פעולה בתוך האקוסיסטם
זהות ושייכות: גיבוש חברי האקוסיסטם לקהילת משמעות
קיימות: הטמעת האקוסיסטם כחלק מהדנ"א היישובי

כמודל דינמי המגיב לעולם המשתנה, התהליך אינו מסתיים עם ההטמעה אלא ממשיך ומתפתח דרך עיצוב השפה מחדש, בניית קשרים והידוק הזהות לכדי קיימות. את המהלך כולו מתכלל מנהל האקוסיסטם, שתפקידו לייצר את החיבורים בין הגופים, לבנות את קהילת האקוסיסטם ולהציב עוגנים מקומיים לביסוס העבודה המשותפת.

שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה | מגזר עסקי

אולי יעניין אותך גם

מדעקידס

עיצוב גן הילדים כסביבה חינוכית עשירה בחוויות ופעילויות, המטפחת את האוריינות המדעית-טכנולוגית של הילדים ומפתחת כישורים שבעזרתם יוכלו להרחיב בהמשך את הידע שרכשו.

מנהיגות מדעית

בני נוער המשמשים כמדריכים לילדי ביה"ס היסודי יוצרים אצלם עניין במדע וטכנולוגיה דרך פעילות חווייתית, ומחזקים את הביטחון שלהם עצמם ביכולתם להצליח בלימודי מדעים באקדמיה.

היישוב במרכז

יוזמה חדשנית לקידום מוביליות חברתית דרך חיזוק רשויות מקומיות בפריפריה כך שיוכלו להנגיש הזדמנויות לתושביהן באופן עצמאי ובר-קיימא.