מרכז יסודות أُسس

המרכז לשירות ציבורי

מיזם הפועל לקידום גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי ולחיזוק האמון במערכות הציבוריות דרך הכשרה וליווי לצעירים ולצעירות להשתלבות במערכות אלה, לצד הדרכות במסגרות חינוכיות לנוער ולצעירים.

השירות הציבורי הינו בעל השפעה גדולה על חיי היום יום של האזרחים בישראל, הן בהתוויית המדיניות והן במימוש התקציבים הציבוריים בכל התחומים – בריאות, חינוך, תשתיות, תעסוקה ועוד.

על אף הרכבה המגוון של החברה הישראלית והשיח הציבורי על חשיבות הגיוון, עדיין אין ייצוג הולם לכלל האוכלוסיות במוקדי השפעה בחברה. ייצוג כזה מעלה את אמון הציבור בתהליך קבלת ההחלטות, ומהווה מרכיב מרכזי ביכולת להתוות מדיניות מיטבית ולייצר מענים ציבוריים אפקטיביים.

מרכז יסודות أُسس חותר לקדם את גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי ואת מיצובו כמרחב של מצוינות ומקצועיות ואפיק השפעה ועשייה למען הכלל. זאת, לצד עיצוב דמותו של משרת הציבור כמי שעבודתו במסגרות השונות – השלטון המקומי, שירות המדינה וארגוני החברה האזרחית – מכוונת לאפשר מתן שירותים טובים יותר לאזרח תוך צמצום פערים ויצירת הזדמנויות למוביליות חברתית.

מרכז יסודות أُسس פועל בשתי זרועות:

  • הכשרה וליווי של צעירים וצעירות (גילי 35-22) להשתלבות במערכות הציבוריות, בתכניות הכוללות היכרות מעמיקה עם השירות הציבורי ורכישת מיומנויות מתאימות. המרכז מפתח ומפעיל מגוון תכניות לפי קהל יעד, תוכן והיקף: מקומי, אזורי וארצי. לצד ההכשרה הקבוצתית – לימודים עיוניים, סמינרים, סדנאות וסיורים העוסקים בסוגיות חברתיות בישראל – כל משתתף מקבל ליווי אישי המסייע לו לממש את הפוטנציאל דרך השתלבות בשירות הציבורי, בחברה האזרחית ובתכניות הצוערים. התכניות מקפידות על גיוון וייצוג כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
  • הדרכות במסגרות חינוכיות (לגילי 25-15) – סיורים, הרצאות וסדנאות במסגרות כגון תנועות נוער וארגוני נוער, מכינות קדם צבאיות, שנת שירות התנדבותית או שירות לאומי-אזרחי, ותכניות מנהיגות ואקטיביזם. ההדרכות נועדו לחשיפה ולהעמקת ההיכרות עם המערכות הציבוריות, ולחיזוק האמון של בני הנוער והצעירים במערכות אלה.

המרכז פועל בשותפות רב-מגזרית רחבה של עמותות, קרנות ומשרדי ממשלה: אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, נציבות שירות המדינה, המשרד לשוויון חברתי, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קרן גנדיר, קרן מנומדין.

תכניות המרכז

יסוד اساس
תכנית ההכשרה הראשונה של המרכז, אשר שמה דגש מרכזי על קבוצה מגוונת שמשתתפיה הן מכלל החברה הישראלית, כחלק מתפיסה מהותית של עיצוב דמות משרת הציבור. התכנית כוללת הכשרה קבוצתית של יומיים בשבוע לאורך שלושה חודשים. בסיומה משתלבים המשתתפים ברשת יסודות أُسس, אשר מקדמת המשך למידה של חבריה כמשרתי ציבור, יצירת שיתופי פעולה רב-מגזריים וסיוע הדדי בפעילות השוטפת.

להרשמה לתכנית יסוד >>
לדף שאלות ותשובות על התכנית >>
לצפייה בסרטון >>

אעלאם
תכנית הכשרה ייעודית לבנות ובני העדה הדרוזית. התכנית מבקשת להכין עתודת מנהיגות צעירה, המודעת למאפיינים הייחודיים של העדה הדרוזית וגאה בנכסים התרבותיים שלה, ולייצר עבורה הזדמנויות להשתלבות בשירות הציבורי, השפעה על קבלת ההחלטות בו, ותרומה לגיוון רחב יותר של השירות הציבורי בישראל. התכנית כוללת הכשרה של יום בשבוע למשך 6 חודשים.

מסלול
תכנית הכשרה לסטודנטים מצטיינים העובדים בשירות המדינה, שמטרתה לתת להם כלים ומיומנויות לעבודתם ולעודד אותם להשאר במערכת גם בתום תקופת הלימודים. כך מהווה התכנית מקפצה למי שרואים את עתידם בשירות המדינה ומייצרת עתודה של משרתי ציבור מקצועיים וערכיים.
למידע נוסף >>

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

  • הכשרת צעירים וצעירות ממגוון אוכלוסיות לשירות הציבורי ושילובם בתפקידי מפתח ברמה הארצית והמקומית
  • פיתוח אתוס חברתי ערכי סביב השירות הציבורי
שותפים

שותפים

ממשלה | פילנתרופיה

עמותה מובילה

עמותה מובילה

מרכז מעשה

קישור לאתר התכנית

קישור לאתר התכנית

לדף הפייסבוק של יסודות >>

צור קשר

צור קשר

yesodot@rashi.org.il

אולי יעניין אותך גם

מלגות קציר

מסלולי מלגות המעניקים תמיכה מקיפה במהלך הלימודים לתואר אקדמי ומאפשרים לאוכלוסיות מוחלשות להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים בדרך להשכלה גבוהה.

PreTech

מיזם שמטרתו להביא לגיוון והרחבת כוח האדם בתעשיית ההייטק, דרך צמצום הפער המובנה בנקודת הפתיחה של מי שאינם רואים את עצמם כבעלי פוטנציאל להיות חלק ממנה ואינם נתפשים ככאלה על ידי גופי הכשרה ומעסיקים.

מקושרים

יצירת רשת ארצית של תכניות הפועלות לחיזוק ותמיכה בצעירים במצבי סיכון לקראת חיים עצמאיים באמצעות ליווי של מנטורים מתנדבים, תוך פיתוח ידע בעבודה עם צעירים מרקעים שונים.