מיזם מַעֲלֶה

ליווי רשויות מקומיות בגיבוש מדיניות יישובית לתחום הצעירים, בנייה ויישום של תכנית אסטרטגית הנותנת מענה לצרכיהם המובחנים בתקופת המעבר לבגרות ולחיים עצמאיים, לצד הזדמנויות להשפעה ולמעורבות חברתית.

צעירים (גילי 30-18) מהווים כ-25% מאוכלוסיית ישראל. תקופת חיים זו, של מעבר לבגרות ולחיים עצמאיים, מציבה בפניהם צמתי הכרעה בעלי השפעה מכריעה על עתידם. עם זאת, צעירים רבים מוצאים את עצמם דווקא בשלב זה מחוץ למסגרות מכוונות וללא תמיכה בקבלת החלטות. יש צורך בערוצים מותאמים למתן מענה לצעירים בתחומים כגון השכלה, תעסוקה, הורות ועוד, לצד הזדמנויות להשפעה ולמעורבות חברתית.

הרשות המקומית הינה שחקן מפתח בכל הנוגע לגישה לצעירים; מולה מתקיים הממשק העיקרי שלהם עם הממסד וממנה הם מקבלים שירותים במגוון תחומי חיים. המתאם המוכר בין מקום המגורים לסיכויי ההצלחה של הפרט מטיל על הרשות אחריות למתן הזדמנויות מיטביות לתושביה הצעירים. במקביל, לקבוצה זו יש חשיבות ייחודית עבור היישוב כבסיס למנהיגות עתידית ולחוסן קהילתי, ולכן רשויות רבות משקיעות משאבים במשיכה ובשימור של אוכלוסייה צעירה ומחויבת לקהילה.

לאור זאת חברו קרן רש"י, קרן גנדיר והמשרד לשוויון חברתי למיזם משותף לקידום תחום הצעירים ברשויות המקומיות. המיזם מתמקד בחיזוק יכולותיה של הרשות, כך שתוכל לפעול לתכנון ויישום מדיניות המבוססת על הבנת הצרכים המובחנים של תקופת החיים הצעירה, ויוצרת מרחב המאפשר לצעירים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

תכנית הפיילוט של המיזם תפעל ב-12 רשויות מקומיות ותעניק להן ליווי וכלים מקצועיים לפיתוח תחום הצעירים בתחומן, גיבוש מדיניות רשותית ובניית תכניות אסטרטגיות לתחום זה. תכניות אלה יכללו בין השאר מיפוי של כלל המרכיבים והפעולות אשר יש להם נגיעה לתחום, תיאום בין מרכיבי המערך היישובי והכנת תכנית עבודה רב-שנתית המתבססת על התשתיות הקיימות.

הפיילוט ישמש בסיס ללמידה ולהתרחבות לרמה הארצית של המודל היישובי, שעקרונותיו יוטמעו על ידי רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי. בנוסף, המיזם ישקיע בחיזוק היכולות המקצועיות של בעלי תפקידים מרכזיים באמצעות הקמת מערך הכשרה וקהילה לומדת כפלטפורמה ללמידה ושיתוף ידע, וכן בפיתוח תשתיות ארציות לקידום תחום הצעירים ברשויות המקומיות.

שותפים

שותפים

ממשלה | פילנתרופיה | רשויות מקומיות

אולי יעניין אותך גם

מרכז יסודות

מיזם הפועל לקידום גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי ולחיזוק האמון במערכות הציבוריות דרך הכשרה וליווי לצעירים ולצעירות להשתלבות במערכות אלה, לצד הדרכות במסגרות חינוכיות לנוער ולצעירים.

מקושרים

יצירת רשת ארצית של תכניות הפועלות לחיזוק ותמיכה בצעירים במצבי סיכון לקראת חיים עצמאיים באמצעות ליווי של מנטורים מתנדבים, תוך פיתוח ידע בעבודה עם צעירים מרקעים שונים.

מיזם נור

תכנית פיילוט לקידום נערות ונשים צעירות בחברה הערבית במודל של מרכז יישובי המשלב עבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית להעצמתן מבחינת השכלה, עצמאות כלכלית, מנהיגות ומעורבות חברתית.