טיפוח הון אנושי לגיל הרך

יצירת שכבת מנהיגות מחוללת שינוי הפועלת במשותף לקידום החינוך והטיפול בגיל הרך מתוך ראייה הוליסטית המציבה את טובת הילדים וההורים במוקד העשייה.

בין האתגרים איתם מתמודדת מערכת הגיל הרך בישראל בולט הצורך בחיזוק ההון האנושי, הן של הצוות במסגרות החינוך והטיפול, והן של בעלי תפקידים ואנשי מקצוע שיוכשרו לטפל באתגרי הגיל הרך מנקודת מבט רחבה ומקיפה ויוכלו להשפיע על המדיניות הכוללת.

כרם – עתודות לגיל הרך

בהמשך למהלכים חשובים שנעשו בשנים האחרונות בתחום הגיל הרך בישראל, דרוש "טיפול שורש" כדי להרחיב את המודעות לחשיבות הנושא ולהתמודד עם המחסור בשירותים ועם הפרגמנטציה וחוסר התיאום בין השירותים הקיימים. על מנת לחולל שינוי מהותי נדרשת עבודה רב-מערכתית, בין-משרדית ובין-מגזרית אותה תוביל מנהיגות מחויבת, יצירתית ויזמית תוך שיתופי פעולה רחבים.

כרם – עתודות לגיל הרך הוא מיזם משותף שמטרתו לגבש רשת מבוססת אמון הדדי של מנהיגות ומנהיגים במוקדי השפעה, שיפעלו יחד לפיתוח ועיצוב מדיניות לאומית המקדמת התפתחות מיטבית של ילדים מכל חלקי החברה הישראלית, הצבתה על סדר היום הציבורי ויישומה. את המיזם מובילים משרד החינוך, קרן רש"י וג'וינט-אשלים ושותפים בו גם משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות, התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, המועצה לגיל הרך ומרכז השלטון המקומי.

המיזם מהווה חלק מהמהלך הלאומי הכולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה – "עתודות לישראל".

קהילת ידע ומעשה

הידע והניסיון המצטבר מלמדים כי למנהל.ת יחידת הגיל הרך ברשות המקומית יש תפקיד מרכזי בפיתוח מענים מקיפים לילדים ולמשפחותיהם, הטמעתם וניהולם. הובלת היחידה מתוך תפיסה רב-מערכתית היא מנוף לשינוי יסודי, נרחב ובר-קיימא ברשות.

המיזם המשותף לקרן רש"י, ג'וינט-אשלים ומשרד החינוך – האגף לגיל הרך, נועד ליצור פלטפורמה המשלבת למידה והעצמה עבור נשות ואנשי מקצוע המנהלים את  תחום הגיל הרך ברשויות המקומיות, תוך הגדרת התפקיד ומיצובו כמומחה המתכלל את הנושא ביישוב. מהלך זה יתרום לשינוי השיח הציבורי והעלאת המודעות לצורך בקיום תפקיד כזה ברשות.

המיזם מתמקד בהקמת קהילת ידע ומעשה (Community of Practice) של מנהלות גיל רך כפלטפורמה המאפשרת שיח ולמידה בין עמיתים לאורך זמן. זוהי  קהילה המבוססת על המומחיות של חבריה ותומכת בהתפתחותם המקצועית דרך שיתוף בידע ובניסיון, משוב ודיאלוג. התפתחות הקהילה מתרחשת מתוך האינטראקציה בין חבריה, ולכן מחייבת אותם להשתתפות פעילה.

הקהילה מיועדת למנהלות גיל רך ברשויות בהן קיימת מחויבות של ראש הרשות וצוותו לקידום הגיל הרך ולתמיכה בפעילות מנהלת הגיל הרך. מנהלות הגיל הרך שהתנסו במודל הרב-מערכתי במסגרת מיזם הינקות מהוות קבוצה מרכזית בקהילה, ואליהן נוספו מנהלות בעלות יכולות מקצועיות ובין-אישיות מרשויות נוספות. התכנים בהם עוסקת הקהילה כוללים בין השאר ידע על התפתחות ועל מנופי מוביליות בגיל הרך; היכרות עם שדה הפעולה ברמה המקומית והארצית; כלים לתכנון וניהול ועוד, בדגש על היענות לצרכים שיעלו מתוך הקהילה והעבודה השוטפת של חברותיה.

הקהילה נבנית תוך למידה ממודלים דומים, כגון הקהילות המקצועיות של משרד הרווחה, מיזם "קהילות לומדות" של קרן רש"י ומשרד הפנים, ומהלך "קהילה מיטיבה". לאחר תקופת ההקמה בה נדרש ניהול אינטנסיבי – צירוף חברות, ייזום דיונים, עידוד השתתפות וכן הלאה – היא צפויה לעבור לשלב הקיימות, בו הפעילות מונעת על ידי כוחות פנימיים מתוך הקהילה.

בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך

כיום, רוב העובדות במעונות ובמשפחתונים אינן מקבלות את ההכשרה הנדרשת על מנת להתמודד עם תפקידן המאתגר. התוצאה מורגשת הן באיכות הטיפול בילדים והן בשיעור תחלופה גבוה מאד של הצוות במסגרות לגיל הרך.
מטה "בידיים טובות" הוא קואליציה של עשרות גופים וארגונים, ביניהם ארגוני מגזר שלישי, מפעילי מעונות ומוסדות אקדמיים, החותרים לקידום חינוך ציבורי איכותי מלידה עד גיל 3. כיעד ראשון, המטה מתמקד בהנעת תכנית ממשלתית בתקציב רב-שנתי להכשרת כל נשות הצוות במעונות היום והמשפחתונים. למטרה זו נעשות פעולות בערוצים שונים – מחקר וגיבוש הצעות מדיניות, גיוס תמיכה בקרב מקבלי החלטות והעלאת מודעות ציבורית.

שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה

אולי יעניין אותך גם

מיזם הינקות

הבטחת התפתחות מיטבית ומענה מקיף לפעוטות בגיל הינקות (לידה-3) ולהוריהם על ידי רצף שירותים יישובי רב-מערכתי בהובלת הרשות המקומית.

מענים התפתחותיים

מתן מענה מקצועי נגיש ואיכותי בקהילה לצרכיהם של ילדים עם עיכובים התפתחותיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, בשגרה ובחירום.

מרכזים לגיל הרך

תכניות יישוביות היוצרות רצף חינוכי-טיפולי של שירותים ופעילויות בקהילה לילדים, להורים ולאנשי מקצוע, לרוב במסגרת מרכז רב-תחומי לגיל הרך.