טיפוח הון אנושי לגיל הרך

יצירת שכבת מנהיגות מחוללת שינוי הפועלת במשותף לקידום החינוך והטיפול בגיל הרך מתוך ראייה הוליסטית המציבה את טובת הילדים וההורים במוקד העשייה.

בין האתגרים איתם מתמודדת מערכת הגיל הרך בישראל בולט הצורך בחיזוק ההון האנושי, הן של הצוות במסגרות החינוך והטיפול, והן של בעלי תפקידים ואנשי מקצוע – אנשים ונשים שיוכשרו לטפל באתגרי הגיל הרך מנקודת מבט רחבה ומקיפה ויוכלו להשפיע על המדיניות הכוללת.

קרן רש"י פועלת יחד עם ג'וינט-אשלים לקידום ההון האנושי בתחום הגיל הרך במטרה לייצר ולבסס תפקידי תשתית ברשויות ושכבת מנהיגות לקידום התחום. בחרנו בשני צירים:

1. הספרות והניסיון המצטבר מלמדים כי למנהל.ת יחידת הגיל הרך ברשות המקומית יש תפקיד מרכזי בפיתוח מענים מקיפים לילדים ולמשפחותיהם, הטמעתם וניהולם לאורך זמן. תפקיד זה כולל בין השאר: מיפוי הצרכים והמשאבים, הקמת מערך לגיל הרך, בניית תכנית עבודה, תיאום בין השירותים והמסגרות השונות ועוד.
התכנית מכוונת לפיתוח התפקיד כחלק מן התפיסה היישובית שהוביל מיזם הינקות, וכן על בסיס קורסים דומים במסגרות שונות ועל תובנות מסקר מנהלות בשטח. היעדים  המרכזיים שלה הם הבניית תפקיד מנהלת הגיל הרך, ביסוס תפיסת העבודה, הקניית מיומנויות מקצועיות ובין-אישיות ויצירת קבוצת עמיתות לומדת ותומכת.

2. עתודה ניהולית: כשלב שני יקבלו המנהלות תמיכה במטרה להפכן לרשת מנהיגות מחוללת שינוי איכותית, הפועלת במשותף תוך דגש על ראייה הוליסטית ובין-מקצועית בתחומי הגיל הרך, תוך התייחסות לאתגרי ההורות, החינוך, והטיפול המיטבי לילדי ישראל.

יעדים נוספים:

  • פיתוח תפיסה של נותן שירות ממלכתי המציב את טובת הילדים וההורים במוקד העשייה.
  • יצירת רשת מגוונת של מנהיגים ומנהיגות שמקדמים פעולות בנות קיימא לטובת הגיל הרך.
  • יצירת שפה משותפת ושיח מומחים רב-תחומי המבוסס על אמון לקידום החינוך והטיפול בגיל הרך.

בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך

כיום, רוב העובדות במעונות ובמשפחתונים אינן מקבלות את ההכשרה הנדרשת על מנת להתמודד עם תפקידן המאתגר. התוצאה מורגשת הן באיכות הטיפול בילדים והן בשיעור תחלופה גבוה מאד של הצוות במסגרות לגיל הרך.
מטה "בידיים טובות" הוא קואליציה של עשרות גופים וארגונים, ביניהם ארגוני מגזר שלישי, מפעילי מעונות ומוסדות אקדמיים, החותרים לקידום חינוך ציבורי איכותי מלידה עד גיל 3. כיעד ראשון, המטה מתמקד בהנעת תכנית ממשלתית בתקציב רב-שנתי להכשרת כל נשות הצוות במעונות היום והמשפחתונים. למטרה זו נעשות פעולות בערוצים שונים – מחקר וגיבוש הצעות מדיניות, גיוס תמיכה בקרב מקבלי החלטות והעלאת מודעות ציבורית.

שותפים

שותפים

ממשלה | פילנתרופיה

אולי יעניין אותך גם

מיזם הינקות

הבטחת התפתחות מיטבית בגיל הינקות (לידה-3) ומתן מענה מקיף לפעוטות ולהוריהם על ידי רצף שירותים יישובי רב-מערכתי בהובלת הרשות המקומית.

מענים התפתחותיים

הבטחת הנגישות למענה מקצועי ואיכותי בקהילה לצרכיהם של ילדים עם עיכובים התפתחותיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, בשגרה ובחירום.

מרכזים לגיל הרך

תכניות יישוביות היוצרות רצף חינוכי-טיפולי של שירותים ופעילויות בקהילה לילדים, להורים ולאנשי מקצוע, לרוב במסגרת מרכז רב-תחומי לגיל הרך.