מענים התפתחותיים לגיל הרך

הבטחת הנגישות למענה מקצועי ואיכותי בקהילה לצרכיהם של ילדים עם עיכובים התפתחותיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, בשגרה ובחירום.

פורום היחידות להתפתחות הילד

היחידות הקהילתיות להתפתחות הילד, שחלקן משולבות במרכזים לגיל הרך, נותנות מענה מקצועי, איכותי ונגיש לצרכיהם של ילדים עם עיכובים התפתחותיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. היחידות פועלות לצמצום פערי התפתחות באמצעות איתור מוקדם והתערבות טיפולית מערכתית וכוללנית, במודל עבודה יישובי וקהילתי.

פורום היחידות להתפתחות הילד בקהילה המאגד כמאה יחידות הוקם בתמיכת קרן רש”י וקרן אניאס ובני שטיינמץ, מתוך דאגה להמשך קיומן של היחידות ויכולתן לתת טיפול לִילדים ולְהורים הזקוקים לכך. מטרת הפורום היא להבטיח את קיימות היחידות מבחינה ארגונית, מקצועית ותקציבית, כדי שתוכלנה לפעול ולהתפתח מתוך יציבות ורציפות ולהעניק שירות שוויוני ואיכותי לכל הילדים בישראל.

שירותי היחידות להתפתחות הילד כלולים בסל הבריאות, אך בשנים האחרונות הם תוקצבו בחסר על ידי קופות החולים, מה שהקשה על פעילות היחידות עד כדי סגירה של חלק מהן. לאחר מאבק ממושך אותו הוביל הפורום, נחתם הסכם המבטיח לראשונה לכל היחידות בארץ תעריף בסיס אחיד מקופות החולים; זאת בנוסף לתוספת תקציב ישירה לה התחייב משרד הבריאות.

טיפול מרחוק

בעוד משבר הקורונה הגדיל את הצורך במענה טיפולי עבור ילדים ומשפחות, הוא גם הקשה על שמירת הרצף הטיפולי. המטפלים בשטח – אנשי ונשות מקצועות הבריאות והמקצועות הפסיכוסוציאליים – נזקקו לכלים למתן טיפול מרחוק יחד עם תמיכה והכשרה לפיתוח יכולות מקצועיות וטכניות.

טיפול מרחוק מהווה אתגר משמעותי עם ניסיון מועט בישראל ובעולם, אך אנו רואים בו הזדמנות להנגיש שירות איכותי לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית גם בימי שגרה, בשילוב עם טיפול פנים אל פנים. לאור זאת חברה קרן רש"י למשרד הבריאות ולעמותה להתפתחות הילד ושיקומו לבניית מתווה הכשרה ותמיכה לטווח ארוך.

ההכשרה מתקיימת במחזורים בני 40 משתתפות ומשתתפים כל אחד, וכוללת נושאים שזוהו כנדרשים: כלים לטיפול סינכרוני וא-סינכרוני; דילמות אתיות בטיפול מרחוק; יתרונות ואפשרויות הטיפול מרחוק לצד מגבלות וחסרונות; טכנולוגיה ואבטחת מידע. הקורסים מלווים בבניית מערך תמיכה ליישום בשטח ביחידות ההתפתחותיות, ובהקמת מאגר מידע וקהילת ידע.

שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה

אולי יעניין אותך גם

מיזם הינקות

הבטחת התפתחות מיטבית ומענה מקיף לפעוטות בגיל הינקות (לידה-3) ולהוריהם על ידי רצף שירותים יישובי רב-מערכתי בהובלת הרשות המקומית.

טיפוח הון אנושי לגיל הרך

יצירת שכבת מנהיגות מחוללת שינוי הפועלת במשותף לקידום החינוך והטיפול בגיל הרך מתוך ראייה הוליסטית המציבה את טובת הילדים וההורים במוקד העשייה.

מרכזים לגיל הרך

תכניות יישוביות היוצרות רצף חינוכי-טיפולי של שירותים ופעילויות בקהילה לילדים, להורים ולאנשי מקצוע, לרוב במסגרת מרכז רב-תחומי לגיל הרך.