כרם – עתודות לגיל הרך: מנהיגות ומנהיגים מחוללי שינוי בשדה הגיל הרך

תכנית בין-משרדית שנועדה לקדם עשייה והובלת שינוי בגיל הרך בישראל

החזון שלנו

ליצור רשת של מנהיגות ומנהיגים במוקדי השפעה במערכות הציבוריות ובחברה הישראלית, שיהיו מחויבים ורתומים לקידום ומימוש מדיניות למען ילדים מלידתם ומשפחותיהם.

התוכנית תפתח בדצמבר 2024.
ההכשרה תמשך ב-9 חודשים, ותכלול ימי למידה בתדירות של אחת לשלושה-ארבעה שבועות. חלק מהמפגשים כוללים לינה. התכנית כוללת סיור לימודי בן כשבוע בחו"ל.
ההשתתפות כרוכה בעמידה בכל מטלות התכנית, כולל ימי למידה וזמני עבודה מחוץ לימי ההכשרה.

תכנית ההכשרה
ההכשרה תעסוק בשלושה צירים מרכזיים – ציר תוכן וצירי פיתוח אישי וקבוצתי, ותכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
• למידת נושאי הליבה של התכנית: הגיל הרך, מוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות
• למידת השטח של הגיל הרך בישראל
• כלים להובלת שינוי: שינוי מדיניות, ניהול שותפויות, עבודה מבוססת נתונים ומוכוונת תוצאות
• חקר בעיות מדיניות מתוך שדה הגיל הרך וכתיבת ניירות מדיניות
• מנהיגות והתפתחות אישית: פיתוח תפיסה וערכים, מנהיגות הסתגלותית, פיתוח חוסן אישי, עבודה רפלקטיבית
• למידת עמיתות/ים הכוללת שיתוף באתגרים משולחנות העבודה של העמיתים
• למידה על מודלים בתחום הגיל הרך בארץ ובעולם
• הערכות לכניסה לרשת העמיתים

תנאים להגשת מועמדות
• נשים ואנשים בעמדות השפעה: מנהל/ת בדרג ביניים או בכיר בשירות הציבורי, השלטון המקומי, החברה האזרחית, האקדמיה וכו'
• ניסיון בתפקיד ניהולי משמעותי, כולל שיתופי פעולה רחבים וממשקים רב-מערכתיים
• מחויבות להמשיך לקדם את התחום הגיל הרך, לפחות חמש שנים מתום ההשתתפות בתוכנית ההכשרה, במסגרת רשת כרם
• מוטיבציה להשתלבות בתפקידי מנהיגות והובלה של תחום הגיל הרך בישראל

ההשתתפות בתכנית כרוכה בתהליך מיון ובאישור מנהל / ממונה ישיר

שלבי המיון
שלב א': מילוי שאלון הרשמה מקוון
שלב ב': מילוי שאלון עומק מקוון
שלב ג:' ימי מיון והערכה, וריאיון אישי

כל שלב מותנה במעבר השלב שלפניו.

השותפים למיזם

כרם הוא מיזם משותף בהובלת משרד החינוך, קרן רש"י וג'וינט-אשלים, ובשותפות של משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות, 360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, המועצה לגיל הרך ומרכז השלטון המקומי.
המיזם הוא חלק מ"עתודות לישראל" – מהלך לאומי אסטרטגי השואף לתרום לשגשוג המדינה על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור.

משרד החינוך

ג'וינט-אשלים

קרן רש"י

משרד הרווחה

משרד הבריאות

עתודות לישראל

התכנית הלאומית 360

המועצה לגיל הרך

מרכז השלטון המקומי

עמיתי כרם – מחזור א'