כרם - עתודות לגיל הרך

האם קידום מוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות מלידה הוא משימה לאומית בעיניך?
האם מצבם של ילדים בגיל הרך ועתיד המערכת בתחום זה מעסיק אותך?
האם היית רוצה לקחת חלק בשינוי שמתחולל בתחום הגיל הרך ובהשפעה על החברה בישראל?

אם כן – מקומך איתנו בכרם!

"כרם – עתודות לגיל הרך" הוא מיזם משותף בהובלת משרד החינוך, קרן רש"י וג'וינט-אשלים, ובשותפות של משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות, 360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, המועצה לגיל הרך ומרכז השלטון המקומי.

המיזם הוא חלק מ"עתודות לישראל" – מהלך לאומי אסטרטגי השואף לתרום לשגשוג המדינה על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור.

החזון שלנו

המיזם נועד לגבש רשת של מנהיגות ומנהיגים מחוללי שינוי במוקדי השפעה בחברה הישראלית, שיהיו מחויבים ורתומים לקידום תחום הגיל הרך, ויקדמו מדיניות לאומית רב-מערכתית להבטחת התפתחות מיטבית של ילדים מלידתם.

מטרות

טיפוח מנהיגות בעלת ידע וכלים שתפעל באופן רב-מערכתי לקידום מדיניות בגיל הרך

פיתוח תפיסה של מְשָרֵת ציבור ממלכתי המציב את טובת הילדים וההורים במוקד

שיפור הדימוי הציבורי של מקצועות הגיל הרך

יצירת רשת מקצועית הפועלת באופן מתואם ומשותף להשגת המטרות

משך התכנית הוא כשנה, במהלכה יתקיימו 40 ימי למידה מרוכזים בכעשרה מפגשים. המפגשים ייערכו בתדירות של אחת לשלושה-ארבעה שבועות, חלקם כוללים לינה, וכן יתקיים סיור לימודי בן 10 ימים במדינה אירופית.

ההכשרה תעסוק בשני צירים מרכזיים: ציר תוכן וציר פיתוח אישי, ותתבסס על למידה ממומחים ולמידת עמיתים.

תכני הלמידה כוללים בין השאר:
– היכרות עומק עם תחום הגיל הרך בישראל ואתגריו
– פיתוח יכולות מנהיגות
– רכישת כלים לפעולה מערכתית בין-משרדית (בעיקר חינוך, רווחה ובריאות) ובין-מגזרית (מגזר ציבורי וחברה אזרחית)

במשך התכנית ולאחר סיומה נקדם פעולות משותפות של העמיתות והעמיתים למימוש עקרונות המיזם ומטרותיו, ביניהם שינוי מדיניות, קידום שוויון הזדמנויות ועבודה רב-מערכתית בגיל הרך.

ההרשמה למחזור הראשון של המיזם נסגרה.

פרטים על התהליך, הקריטריונים ולוח הזמנים בקול הקורא:
עברית >>
ערבית >>

תשובות לשאלות נפוצות >>

השותפים למיזם

משרד החינוך

ג'וינט-אשלים

קרן רש"י

משרד הרווחה

משרד הבריאות

עתודות לישראל

התכנית הלאומית 360

המועצה לגיל הרך

מרכז השלטון המקומי