בתים חמים לנערות

מסגרת המסייעת לנערות לצאת ממעגל המצוקה והסיכון כשהן לוקחות חלק פעיל בתהליך השינוי וביצירת הזדמנויות לקידומן האישי והחברתי ולמיצוי יכולותיהן וכישוריהן.

הבית החם הינו מסגרת חברתית-טיפולית בקהילה שמטרתה לסייע לנערות לצאת ממעגל המצוקה והסיכון וליצור הזדמנויות לשינוי מהותי בחייהן, בדגש על שילובן במסגרות נורמטיביות. צוות הבית – עובדת סוציאלית, אם בית ומדריכה – מעניק לנערות חוויה חיובית של קבלה ושייכות, ועובד איתן כדי להביא לקידומן האישי והחברתי ולמיצוי יכולותיהן וכישוריהן.

התפיסה המנחה אותנו מציבה במרכז את חווית החיים והידע של הנערות ורואה בהן שותפות פעילות בתהליך השינוי, הן של עצמן והן של ההבניות החברתיות המגבילות אותן. הפעילויות בבתים החמים כוללות עבודה קבוצתית עם תכנים טיפוליים, סדנאות העשרה ויצירה, העצמה ופיתוח מיומנויות אישיות. זאת תוך חיזוק הקשר עם המשפחה ובמיוחד הקשר אם-בת, ועם גורמים משמעותיים בקהילה כגון המתנ"ס ובית הספר.

התכנית מהווה חלק משירותי משרד הרווחה וכוללת כ-170 בתים חמים בפריסה ארצית, כאשר עמותות החברות ברשת רש"י מפעילות 60 מביניהם באזור הצפון, הדרום והמרכז.

שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות

עמותה מובילה

עמותה מובילה

עמותת יחדיו | עמותת יעדים לצפון | עמותת תפנית בחינוך

אולי יעניין אותך גם

עוגן קהילתי

כפר נוער ייחודי בו פועלות מספר מסגרות משלימות היוצרות רצף טיפולי-חינוכי עבור בני נוער במצבי סיכון שונים מבלי לנתק אותם מן המשפחה והסביבה המוכרת.

דרך האתגר

סיוע לימודי המשולב עם פעילות חברתית וספורט ימי ואתגרי תורמים לחיזוק תחושת המסוגלות העצמית של בני נוער כדי למנוע את נשירתם מבית הספר.

מיזם נור

תכנית פיילוט לקידום נערות ונשים צעירות בחברה הערבית במודל של מרכז יישובי המשלב עבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית להעצמתן מבחינת השכלה, עצמאות כלכלית, מנהיגות ומעורבות חברתית.