רבדים

מערך תמיכה לקידום בתי ספר יסודיים בפריפריה באמצעות מענים המשלימים את משאבי משרד החינוך וכוללים ליווי ארגוני-ניהולי, תגבור לימודי וטיפול פרטני בקשיים רגשיים של תלמידים.

מיזם רבדים פותח על ידי עמותת תפנית בחינוך וקרן רש"י כחלק מהמאמצים ליישום יוזמות מערכתיות בבתי הספר היסודיים בפריפריה החברתית-גיאוגרפית. יוזמות אלה חותרות לצמצם פערים במערכת החינוך בגישה הרואה בבית הספר מערכת שלמה המחויבת לקידום תלמידיה, ומעצימה את ההנהלה והצוות החינוכי כמובילי השינוי.

בתי הספר במיזם רבדים מקבלים מעטפת של תמיכה במספר תחומים – ליווי ארגוני-ניהולי, תגבור לימודי, טיפול פרטני וחיבור להורים ולקהילה – במטרה ליצור מערך עבודה מיטבי ולקדם אקלים חינוכי-חברתי חיובי תוך העלאת רמת ההישגים של כלל התלמידים במקצועות הליבה. ביישום המיזם ובניית תכנית העבודה הבית ספרית מושם דגש רב על גמישות והתאמה לצרכי בית הספר, על בסיס מיפוי מעמיק לזיהוי המאפיינים הייחודיים שלו, תכניות אחרות הפועלות בו, לצד החזון החינוכי והיעדים אותם הוא שואף להשיג.

הטיפול הפרטני שמעניק מיזם רבדים נותן מענה לאחד הצרכים הקריטיים במערכת החינוך בכלל, ובבתי ספר מוחלשים בפרט: אתגרים רגשיים של ילדים. להתמודדות של תלמידים עם קשיים רגשיים יש השלכות על אווירת הלימודים בכיתה, ולכן היא משפיעה לא רק על הישגי התלמיד אלא גם על אלה של הכיתה ושל בית הספר כולו. המענים שמציע המיזם, בשילוב עם המיפוי והגמישות בהפעלתם, מהווים חיזוק משמעותי לבתי הספר, כאשר התגבור הלימודי מהווה השלמה נחוצה לטיפול בהיבטים הרגשיים.

מחקרי הערכה של המיזם וניתוח תוצאות מבחני המיצ"ב מצביעים על שיפור ניכר במקצועות הליבה, הן בכל בית ספר ביחס לעצמו והן בהשוואה לממוצע הארצי. גם בתחום האקלים הבית ספרי נראה שיפור בנושאים הקשורים למענה הרגשי, כמו התנהגות בכיתה והיחסים בין התלמידים לבין עצמם.

שותפים

שותפים

ממשלה | רשויות מקומיות | פילנתרופיה

עמותה מובילה

עמותה מובילה

עמותת תפנית בחינוך

אולי יעניין אותך גם

מדעקידס

עיצוב גן הילדים כסביבה חינוכית עשירה בחוויות ופעילויות, המטפחת את האוריינות המדעית-טכנולוגית של הילדים ומפתחת כישורים שבעזרתם יוכלו להרחיב בהמשך את הידע שרכשו.

רבדים+

מודל המתמקד בליווי פדגוגי של צוותי ההוראה והניהול בבתי ספר יסודיים תת-משיגים ובניית הכוחות הפנימיים של בית הספר, כך שיוכל להוביל חינוך מיטבי המאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמידיו.

hello tech

מיזם חינוכי נרחב שנועד לקדם שוויון הזדמנויות עבור בני נוער בפריפריה ובקרב אוכלוסיות בתת ייצוג בתעשיית ההייטק בישראל, במטרה לפתוח בפניהם את הדרך להשתלבות בתחומי הטכנולוגיה.