חינוך לחיים

בעולם כולו וגם בישראל גוברת ההבנה שכדי להצליח בעתיד בסביבה המשתנה ללא הרף, הילדים של היום יצטרכו לפתח מיומנויות הנוגעות לכישורי חיים.
מחקרים רבים מצביעים על מספר מרכיבים קריטיים העשויים להרחיב את הזדמנויות החיים לכל ילד, ובפרט לילדי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. אלה הם "מנופים" למוביליות חברתית, והדרך הטובה ביותר לפתח אותם היא במסגרות החינוך הבלתי פורמלי – תנועות נוער, חוגי העשרה, מסגרות התנדבות, תכניות מנהיגות ויזמות, קבוצות ספורט ועוד.

 

בואו להיות המשפיענים הבאים

הצטרפו למיזם נמ"ר – נוער מוביל רשת, תכנית ראשונה מסוגה באמצעותה תהפכו ליוצרי תוכן מקצועיים ותהיו חלק מקהילת שגרירי החינוך הבלתי פורמלי בישראל .

מועד אחרון להרשמה: 10.1.2024

הגישו מועמדות בקליק! >>

לכל הילדים מגיעה ההזדמנות לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.

מנופי המוביליות של החינוך הבלתי פורמלי

מיומנויות המאה ה-21

הון חברתי

זהות ושייכות

ידע ומצוינות

חוסן

תמונת עתיד

אתגרים וחסמים

בעוד הידע המצטבר בעולם מצביע על חשיבותו הגדולה של החינוך הבלתי פורמלי, ההשקעה בתחום זה בישראל רחוקה מלהיות מספקת – אחוזים בודדים מתקציב משרד החינוך ומימון זעום של רשויות מקומיות.

  • השתתפות נמוכה: 5%-30% בלבד מכלל הילדים.
  • מודעות נמוכה לחשיבות ההשתתפות בתכניות חינוך בלתי פורמליות בקרב מקבלי החלטות, הורים וילדים.
  • מחסור בבעלי תפקיד בתחום החינוך הבלתי פורמלי – מיצוב והכשרה.
  • העדר סנכרון בין גופים הפועלים בתחום ללא תיאום ביניהם וללא שפה משותפת.
  • חוסר בנתונים אודות השתתפות ילדים ובני נוער בפעילות חינוך בלתי פורמלית כבסיס לקבלת החלטות.
  • נטל כלכלי על ההורים הנושאים בעיקר המימון (85%) לפעילות.

ההזדמנות

החינוך הבלתי פורמלי הוא נגיש, גמיש ורב-ממדי, אינו דורש מערכת ממוסדת ותשתיות יקרות, ומעניק לילדים הזדמנויות חיים יקרות ערך, בפרט בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

זאת ועוד, החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי משלימים זה את זה, כאשר האחרון אפקטיבי במיוחד בפיתוח כישורים אישיים ובין-אישיים.

תקופת הקורונה הדגישה את היתרונות הללו, לצד ההבנה כי ההפרדה בין חינוך פורמלי ובלתי פורמלי היא שרירותית, וכי למידה היא תהליך מתמשך המתרחש במקומות, בזמנים ובאופנים שונים.

במסע למידה משותף שערכנו בשנים האחרונות, ואשר כלל איסוף נתונים, סקירת מחקר ותובנות מפעילות בשטח, מצאנו שיש צורך למקד השקעה בתחום החינוך הבלתי פורמלי כמרכיב מרכזי ואינטגרלי במערכת החינוך בישראל.

אפיקי השקעה

השקעה באפיקים הבאים להגדלת מספר המשתתפים והיצע הפעילויות בחינוך הבלתי פורמלי:

עבודה עם רשויות מקומיות >

חיזוק יכולות הרשות להנגיש הזדמנויות לתושבים באמצעות החינוך הבלתי פורמלי

הגברת מודעות >

הגברת המודעות לחשיבות החינוך לחיים בקרב נוער, הורים ומקבלי החלטות

פיתוח יוזמות >

ייזום ופיתוח תכניות חדשניות להגדלת מגוון הבחירה והתאמתה לעולמות התוכן הרלוונטיים לחיי בני הנוער

הון אנושי >

מיצוב ופיתוח אישי ומקצועי למובילי החינוך הבלתי פורמלי דרך הכשרה, ליווי וקהילות מקצועיות

מדיניות ורגולציה >

הצבת יעדים לאומיים, הרחבת תקצוב ותקינה, חיזוק הפרופסיה, עיגון עבודת רצף חינוכי