מדיניות פרטיות – אתר "קרן רש"י"
עדכון אחרון: נובמבר 2023

עמותת קרן רש"י, ע.ר. 580180941 ("העמותה") מודה לכם על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט קרן רש"י ("האתר"). העמותה מכבדת את פרטיות הגולשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.
במקרה של סתירה בין מדיניות הפרטיות (״מדיניות הפרטיות״) לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.

1. המידע הנאסף באתר

 • בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע נוסף שהגולש יבחר לשתף. המידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר נאסף על ידי האתר.
 • על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת ההרשמה לאתר, אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב.
 • להלן דוגמאות למידע שהאתר עשוי לאסוף באופן אוטומטי:
  – כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
  – תיעוד הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
  – שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
  – מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
 • אם יבצע הגולש תשלום באתר לצורך תרומה, יישמרו על ידי העמותה פרטי התשלום למעט פרטי אמצעי התשלום, שיישמרו באופן מאובטח רק אצל ספק הסליקה של העמותה.

2. שימוש במידע הנאסף באתר

 • העמותה ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
  – בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
  – בכדי להתאים מידע על פעילויות ופרויקטים שונים של העמותה על פי העדפותיך האישיות;
  – לספק לך שירותים ו/או מידע ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
  – בכדי לנהל תשלומים באתר לצורך ביצוע תרומות לעמותה, וכן כנדרש לפי כל דין;
  – לנתח ולנהל את האתר;
  – ליצירת קשר או לספק לך נתונים רלוונטיים בקשר לעמותה או לאתר או למידע המפורסם באתר;
  – בכדי לבצע סקרים ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

3. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים

 • אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפים של העמותה ונותני שירותים, ולמעט לספק שירותי הסליקה של העמותה.
 • אנו נהיה רשאים להעביר מידע שלך לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
  – ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
  – העמותה ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
  – על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של העמותה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לאתר זה;
  – במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העמותה אשר תחייב חשיפת הפרטים;
  – אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  – בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  – אם העמותה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
  – לצדדים שלישיים הנותנים לעמותה שירותים שונים לצורך תפעולה, לרבות שירותי מערכות מידע ומחשוב ענן, שירותי סליקת תשלומים וכיוצא באלה.
 • דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
  – לפתח ולתחזק את האתר;
  – שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
  – לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
 • לנותני שירותים ושותפים של העמותה כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

4. אבטחת מידע

 • אנו מקפידים על אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים שנועדו להגן על המידע שאנו אוספים באמצעות האתר מפני גישה, שינוי, חשיפה או שימוש לא מורשה או חוקי.
 • יחד עם זאת, חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והעמותה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

5. זכות גישה למידע הנאסף באתר

 • לגולשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם.
 • כמו כן, לגולשים עומדת הזכות לבקש מהעמותה לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהעמותה למחוק את הנתונים האישיים של הגולש.
  • פנייה בבקשה כאמור לעיל תישלח לעמותה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסוף מדיניות הפרטיות.

6. שינויים במדיניות הפרטיות

 • העמותה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.

7. סמכות שיפוט

 • על מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • לבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר והצדדים מסכימים בזאת שהם מוותרים על טענות פורום בלתי נאות.

8. צרו קשר

 • העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: מחלקת שיווק עמותת קרן רש"י, כפר הנוער בן שמן 7311200
טלפון: 08-9146629
כתובת דואר אלקטרוני: rashifoundation@gmail.com