אג"ח חברתי

אמצעי להזרמת מימון לפיתוח והרחבת מענים לבעיות חברתיות על בסיס העיקרון של "תשלום לפי הצלחה". הן מגייסות כספים ממשקיעים המעוניינים בתשואה חברתית לצד התשואה הכלכלית, כאשר היעדים נמדדים בתועלת כלכלית למדינה או לגוף ציבורי המשלמים בחזרה למשקיעים.

אגרות חוב חברתיות מהוות אמצעי להזרמת מימון לפיתוח או הרחבה של מענים אפקטיביים לבעיות חברתיות על בסיס העיקרון של "תשלום לפי הצלחה". הן מגייסות כספים ממשקיעים המעוניינים בתשואה חברתית לצד התשואה הכלכלית, כאשר השגת היעדים שנקבעו מתבטאת בתועלת כלכלית למדינה או לגוף ציבורי אשר משלמים חזרה למשקיעים.

במטרה לקדם את תחום ההשקעות החברתיות בישראל, ואת נושא האג"ח החברתיות בפרט, מיזם משותף של קרן רש"י וארגון Social Finance Israel (SFI) מבצע מחקרי התכנות לבחינת יישום המודל לטיפול בבעיות חברתיות ממוקדות. SFI מלווה את פיתוחה והוצאתה לפועל של אג"ח חברתית בכל נושא שנמצא מתאים לכך בבדיקת ההתכנות. מעבר ליצירת מענים חדשניים כשלעצמה, המיזם נועד גם לעודד כניסת משקיעים לתחום החברתי.

נושאים הנמצאים בפיתוח במסגרת המיזם:

משפחות חד הוריות: תכנית לצמצום העוני בקרב משפחות שבראשן הורה יחיד (בדרך כלל אם) המקבלות קצבת מזונות מהמוסד לביטוח הלאומי, זאת על רקע הנתונים המדאיגים ביחס למצבן של משפחות חד הוריות בישראל. מדובר בכ-17 אלף משפחות המהוות את הקבוצה החלשה ביותר באוכלוסייה זו. תכנית ההתערבות תתמקד בהסרת חסמים להשתלבותן של הנשים בתעסוקה, מיצוי כושר ההשתכרות שלהן והגדלתו.

נערות וטכנולוגיה: תכנית להקטנת הפער המגדרי בקרב תלמידי תיכון במגמת מדעי המחשב כמנוף להגדלת שיעור הנשים במקצועות ההיי-טק בעתיד. הייצוג החסר של בנות בלימודי מחשבים בתיכון הוא משמעותי ואיננו מוסבר רק כתוצאה של פערים סוציו-דמוגרפיים או פריפריאליות. פיתוח הפרויקט כולל אפיון של החסמים הייחודים לנערות וזיהוי של הזמן המתאים להתערבות מיטבית שתוביל לשינוי נרחב ברמה הארצית.

בנוסף למיזם המשותף, קרן רש"י מעורבת בהשקעות אימפקט במודל של אג"ח חברתיות שפותחו ע"י SFI עם גופים אחרים, כגון תכנית למניעת תחלואה בסוכרת מסוג 2 ותכנית "מומנטום" להגדלת היקף הלומדים מתמטיקה לבגרות ברמת 4-5 יח"ל במגזר הבדואי.

אולי יעניין אותך גם

ממריאות

תכנית המקנה לנערות ידע ומיומנויות בתחומי הסייבר והמחשבים ופותחת בפניהן הזדמנות להתמיין לתפקידים טכנולוגיים בצה"ל ובשירות הלאומי, כמנוף לצמצום הפער המגדרי בזירת ההיי-טק של ישראל.

מנהיגות מדעית

בני נוער המשמשים כמדריכים לילדי ביה"ס היסודי יוצרים אצלם עניין במדע וטכנולוגיה דרך פעילות חווייתית, ומחזקים את הביטחון שלהם עצמם ביכולתם להצליח בלימודי מדעים באקדמיה.

מלגות קציר

מסלולי מלגות המעניקים תמיכה מקיפה במהלך הלימודים לתואר אקדמי ומאפשרים לאוכלוסיות מוחלשות להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים בדרך להשכלה גבוהה.