מלגות קציר

מסלולי מלגות המעניקים תמיכה מקיפה במהלך הלימודים לתואר אקדמי ומאפשרים לאוכלוסיות מוחלשות להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים בדרך להשכלה גבוהה.

תכנית מלגות קציר פועלת לקדם נגישות להשכלה גבוהה כמפתח למוביליות חברתית, וזאת באמצעות מסלולי מלגות ללימודי תואר ראשון. התכנית מתמקדת בקבוצות אוכלוסייה כדוגמת אמהות יחידניות וצעירים בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי, שכדי להגיע ללימודים אקדמיים הם נדרשים להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים.

בכל התכניות הפועלות במסגרת מלגות קציר מיושמת גישה ייחודית המעניקה למשתתפים מעטפת ליווי וסיוע בזמן אמת מתחילת הלימודים ועד לקבלת התואר. בנוסף למלגת שכר לימוד ומלגת קיום, הם זוכים לליווי אישי, לתמיכה לימודית, רגשית ואף חומרית לפי הצורך, וכן לתכנית העשרה פרטנית וקבוצתית מגוונת. הודות לכך, אחוז הנשירה של מלגאי ומלגאיות קציר נמוך משמעותית מזה של סטודנטים אחרים מרקע דומה והם מסיימים את הלימודים בהצלחה בשיעור גבוה יותר.

מלגות משכילה
אמהות יחידניות, במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, מתקשות לעיתים קרובות למצוא עבודה מתגמלת ויציבה עקב השכלה נמוכה, היעדר מקצוע, חוסר ניסיון תעסוקתי ועוד. כך, משפחה חד-הורית נמצאת בסיכון גבוה לחיות בעוני ותתקשה יותר להחלץ ממנו.
תכנית "משכילה" פועלת כמיזם משותף עם משרד העבודה והרווחה המאפשר לאמהות יחידניות (ולהורים יחידניים בכלל) לשפר את מצבן באמצעות השכלה גבוהה, תוך דגש על קידום מקצועי ותעסוקתי והעלאת רמת השכר של המשתתפות. זאת, בנוסף לחיזוק מעמדן החברתי ולהשראה שהן נותנות לילדיהן ולסביבתן הקרובה.
למידע נוסף על מלגות משכילה >>

מלגות רקיע
כ-200,000 צעירים בישראל בגיל 18-26 חיים במצבי סיכון, מצוקה ועוני ומתמודדים עם קשיים רבים ומגוונים מבחינת הרקע המשפחתי והחוסן הכלכלי, החברתי והרגשי שלהם.
תכנית מלגות רקיע מסייעת לצעירים אלה לפרוץ את המחסומים העומדים מולם, לצמצם פערים ולהגיע לתעסוקה מיטבית באמצעות ליווי מותאם אישית בדרך לרכישת השכלה גבוהה. זהו מיזם משותף עם תכנית יתד – התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, מפעל הפיס והמוסדות האקדמיים.
למידע נוסף על מלגות רקיע >>

שתי התכניות עברו בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד לאחריות מלאה של משרד הרווחה והביטחון החברתי, והן מופעלות באמצעות היחידה ללימודי חוץ.

שותפים

שותפים

ממשלה | מוסדות אקדמיים

אולי יעניין אותך גם

PreTech

מיזם שמטרתו להביא לגיוון והרחבת כוח האדם בתעשיית ההייטק, דרך צמצום הפער המובנה בנקודת הפתיחה של מי שאינם רואים את עצמם כבעלי פוטנציאל להיות חלק ממנה ואינם נתפשים ככאלה על ידי גופי הכשרה ומעסיקים.

מרכז יסודות

מיזם הפועל לקידום גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי ולחיזוק האמון במערכות הציבוריות דרך הכשרה וליווי לצעירים ולצעירות להשתלבות במערכות אלה, לצד הדרכות במסגרות חינוכיות לנוער ולצעירים.

מקושרים

יצירת רשת ארצית של תכניות הפועלות לחיזוק ותמיכה בצעירים במצבי סיכון לקראת חיים עצמאיים באמצעות ליווי של מנטורים מתנדבים, תוך פיתוח ידע בעבודה עם צעירים מרקעים שונים.