WORKIT - אזור מקדם תעסוקה

מיזם לאומי חדשני לפיתוח תהליכים מקדמי תעסוקה מיטבית תוך בניית קהילה אזורית המחברת בין מעסיקים, דורשי עבודה, ארגוני תעסוקה ורשויות מקומיות.

לצד האתגרים שמציבים תהליכי השינוי הגלובליים בעולם התעסוקה, ישראל נדרשת להתמודד עם ההשלכות המיידיות של משבר הקורונה, שפגע במיוחד בצעירים ובתושבי הפריפריה. למול מציאות זו קיימת הזדמנות ליצור עבור דרושי העבודה מרחב מגוון של הזדמנויות על בסיס פיתוח אזורי של תהליכים מקדמי תעסוקה מיטבית. WORKIT, מיזם משותף לקרן רש"י ושירות התעסוקה, מתמקד במינוף כלל פעולות השחקנים באזור כדי לסייע לצעירים לעצב לעצמם מסלול קריירה הכולל הכשרה, רכישת כלים והשמה.

מטרת המיזם המשותף היא לעצב ולהפעיל מודל אזורי שיתן מענה למשבר התעסוקתי בטווח הקצר והארוך כאחד, באופן שיגביר את תהליכי השילוב בשוק העבודה, יסייע בהקניית מיומנויות ויפתח הכשרות מקצועיות. זאת תוך חיבור בין איגום תהליכים קיימים לבין בניית תהליכים חדשים, ובין פיתוח ברמה הלאומית לבין מקסום הזדמנויות ברמה היישובית והאזורית.

מיזם WORKIT מוביל פיתוח של סביבה מקדמת תעסוקה המתבסס על תשתיות שירות התעסוקה, ויוסיף עליהן רובד של יצירת קהילה אזורית המחברת בין מעסיקים, דורשי עבודה, ארגוני תעסוקה ורשויות מקומיות. קהילה זו תקדם שיתופי פעולה ותאפשר מקסום המשאבים היישוביים והאזוריים כמו גם התמודדות עם החסמים.

זירות פעולה:

  • ברמת הפרט – הפעלת מסלולי הכשרה איכותיים ומותאמים לצרכי הפרט ולנגישות היישובית והאזורית לתעסוקה, תוך אינטגרציה בין כלל הגורמים הפועלים באזור ובתפיסה של פיתוח קריירה.
  • ברמת הישוב – הקמת פורומים מקדמי תעסוקה לצד הרחבת סל המענים לתושבים דורשי העבודה.
  • ברמת האזור – בניית אקוסיסטם אזורי והובלת קהילות של מחפשי עבודה, מעסיקים וגופי הכשרה.
  • ברמה הלאומית – בניית שותפויות רוחביות בין-מגזריות והבניית הידע, הכלים והתשתיות לפיתוח אזור מקדם תעסוקה.
שותפים

שותפים

ממשלה

אולי יעניין אותך גם

מלגות קציר

מסלולי מלגות המעניקים תמיכה מקיפה במהלך הלימודים לתואר אקדמי ומאפשרים לאוכלוסיות מוחלשות להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים בדרך להשכלה גבוהה.

PreTech

מיזם שמטרתו להביא לגיוון והרחבת כוח האדם בתעשיית ההייטק, דרך צמצום הפער המובנה בנקודת הפתיחה של מי שאינם רואים את עצמם כבעלי פוטנציאל להיות חלק ממנה ואינם נתפשים ככאלה על ידי גופי הכשרה ומעסיקים.

מרכז יסודות

מיזם הפועל לקידום גיוון ההון האנושי בשירות הציבורי ולחיזוק האמון במערכות הציבוריות דרך הכשרה וליווי לצעירים ולצעירות להשתלבות במערכות אלה, לצד הדרכות במסגרות חינוכיות לנוער ולצעירים.