תכנית יסוד اساس

תכנית הכשרה ייעודית המקנה לצעירות וצעירים מכל מגזרי החברה כלים לעשייה במרחב הציבורי-חברתי ובמוקדי השפעה, דרך השתלבות בתפקידים משמעותיים בשירות הציבורי ובחברה האזרחית.

 

להרשמה למחזור הבא >>
לדף שאלות ותשובות על התכנית >>

השירות הציבורי הינו בעל השפעה גדולה על חיי היום יום של האזרחים בישראל, הן בהתוויית המדיניות והן במימוש התקציבים הציבוריים בכל התחומים – בריאות, חינוך, תשתיות, תעסוקה ועוד.

על אף הרכבה המגוון של החברה הישראלית והשיח הציבורי על חשיבות הגיוון, עדיין אין ייצוג הולם לכלל האוכלוסיות במוקדי השפעה בחברה. ייצוג כזה ושותפות בתהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות הם הכרחיים כדי להתוות מדיניות התואמת את צרכי הציבור שמוסדות המדינה משרתים, וגם כדי לאפשר את מיצוי היכולות והידע הקיימים בחברה על כל מרכיביה.

תכנית יסוד – اساس הינה תכנית הכשרה ייעודית להשתלבות במגזר משרתי הציבור, אם דרך כניסה ישירה לתפקידים בשירות הציבורי המקומי והארצי, תפקידים בחברה האזרחית, או דרך אחד ממסלולי העתודה כדוגמת צוערים לשלטון המקומי, צוערים לשירות המדינה וכדומה.

התכנית כוללת הכשרה קבוצתית ל-25 משתתפים במשך כ-30 ימים (יומיים מלאים בשבוע לאורך שלושה חודשים), במהלכה מתקיימים לימודים עיוניים, סמינרים, סדנאות וסיורים העוסקים בסוגיות חברתיות בישראל. תכנית ההכשרה הינה בסבסוד מלא.

התכנית מבוססת על שלושה צירים:
ידע – העמקה בתפיסות וסוגיות חברתיות וציבוריות
מיומנויות – כלים להשתלבות ולעשייה בשירות הציבורי ובחברה האזרחית
תודעה – בירור ועיצוב הזהות האישית של המשתתפים כמשרתי ציבור הנטועים בזהותם ופועלים למען הכלל

מהקבלה לתכנית, במהלך ההכשרה ולאחר סיומה, כל משתתף מקבל ליווי צמוד ומותאם אישית על ידי צוות התכנית, במטרה לסייע לו להשתלב ולממש את הפוטנציאל בתחום העשייה בשירות הציבורי ובחברה האזרחית.

בסיום ההכשרה משתלבים המשתתפים ברשת עמיתי יסוד اساس, רשת ארצית מגוונת שחבריה פועלים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועמותות אזרחיות. הרשת מקדמת המשך למידה של חבריה כמשרתי ציבור, יצירת שיתופי פעולה רב-מגזריים וסיוע הדדי בעשייה השוטפת.

שותפים לתכנית: אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי, קרן גנדיר, מרכז זלמן שז"ר, בנק הפועלים, בית יציב

תוצאות מצופות

תוצאות מצופות

  • הכשרת צעירים וצעירות ממגוון אוכלוסיות לשירות הציבורי ושילובם בתפקידי מפתח ברמה הארצית והמקומית
  • פיתוח אתוס חברתי ערכי סביב השירות הציבורי
שותפים

שותפים

ממשלה | פילנתרופיה | מגזר עסקי

עמותה מובילה

עמותה מובילה

מרכז מעשה

קישור לאתר התכנית

קישור לאתר התכנית

לדף הפייסבוק של תכנית יסוד >>

רישום

רישום

להרשמה לתכנית לחצו כאן >>
דף מידע לנרשמים: עברית >> | ערבית >>

אולי יעניין אותך גם

מלגות קציר

מסלולי מלגות המעניקים תמיכה מקיפה במהלך הלימודים לתואר אקדמי ומאפשרים לאוכלוסיות מוחלשות להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים בדרך להשכלה גבוהה.

יסודות למינהל הציבורי

תכנית הכשרה ייעודית המקנה לצעירות וצעירים מכל מגזרי החברה כלים לעשייה במרחב הציבורי-חברתי ובמוקדי השפעה, דרך השתלבות בתפקידים משמעותיים בשירות הציבורי ובחברה האזרחית.

מקושרים

יצירת רשת ארצית של תכניות הפועלות לחיזוק ותמיכה בצעירים במצבי סיכון לקראת חיים עצמאיים באמצעות ליווי של מנטורים מתנדבים, תוך פיתוח ידע בעבודה עם צעירים מרקעים שונים.