תפנית בחינוך

מאות אלפי ילדים בגנים ובבתי הספר זוכים לסביבה חינוכית מיטיבה בתכניות אותן מפעילה עמותת תפנית בחינוך, תכניות המעניקות העשרה, תגבור לימודי וטיפול פרטני בלקויות למידה ומחזקות את מערכת החינוך הציבורית.

שנת הקמה: 2004
אזור פעילות: כלל ארצי
היקף פעילות: 300,000 משתתפים, 3,640 מוסדות חינוך, 143 רשויות מקומיות

לאתר העמותה >>

העמותה לתפנית בחינוך מייסודה של קרן רש"י מפעילה תכניות ויוזמות בתחומי החינוך והרווחה, בהיקף ארצי נרחב ובסטנדרט מקצועי גבוה, על מנת לצמצם פערים ולאפשר שוויון הזדמנויות בחברה.

העמותה שואפת לטעת בילדים, בבני נוער ובצעירים בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית את האמונה בעצמם וביכולותיהם, ולסייע להם לפתח מיומנויות וכישורים שיובילו להצלחתם ולתפקודם המיטבי והערכי כפרטים, כתלמידים וכאזרחים.

תפנית בחינוך מפעילה למעלה מ-20 תכניות בפריסה ארצית רחבה העונות על צרכים משמעותיים במספר תחומים:

  • הארכת יום הלימודים בגני ילדים ובתי ספר (תכנית מיל"ת)
  • מתן מענים רגשיים-פרטניים (סיוע פרטני)
  • התערבות לחיזוק ותמיכה בבתי-ספר יסודיים (מיזם רבדים)
  • הכשרת וטיוב צוותי ההוראה (רשת פדגוגית)
  • העשרה חברתית-תרבותית במסגרת יום הלימודים (תכנית קרב, מופעלת יחד עם החברה למתנ"סים)
  • הוצאת נערים ונערות ממעגל הסיכון (דרך האתגר, בתים חמים)

פעילות העמותה מקיפה למעלה מ-3,600 מוסדות חינוך בכ-140 רשויות ומשרתות יותר מ-300,000 ילדים ובני נוער מדי שנה. המערך המקצועי-ארגוני המנוסה של העמותה וקשרי העבודה שלה עם משרדי ממשלה ורשויות מקומיות מאפשרים מתן מענה מהיר ויעיל לצרכים נקודתיים ולאומיים כאחד. בנוסף, הם מהווים בסיס להפעלה של מספר תכניות במקביל באותו הישוב ליצירת מערכת סינרגטית ומתואמת בתפיסת האקוסיסטם.

בראייה לטווח ארוך, תפנית בחינוך מפתחת ומבססת תכניות כשלב בדרך להעברת האחריות להפעלתן לגורמי הממסד. כך לדוגמה, העמותה יזמה והקימה את מפעל ההזנה הארצי במוסדות חינוך והפעילה אותו במשך עשור, מה שהוביל לחקיקת "חוק ארוחה יומית לתלמיד" (התשס"ה-2005).