הרשות המקומית כמפתח לשינוי

למרחב המקומי ולהזדמנויות שהוא מציע יש משמעות עצומה בהקשר של מוביליות חברתית, במיוחד עם הגדלת האוטונומיה של השלטון המקומי. השירותים והמענים העומדים לרשות תושבי היישוב קובעים לא רק את איכות החיים בהווה אלא גם את הסיכויים שלהם, ושל הילדים בפרט, לשפר את חייהם בעתיד. מתוך הכרה בתפקידה המרכזי של הרשות המקומית כמשפיעה באופן ישיר על חיי התושבים, פיתחנו גישה חדשה לחיזוק התשתיות החברתיות של היישוב כבסיס לשינוי מערכתי של המציאות בפריפריה.
עוד על האסטרטגיה הרשותית של קרן רש"י >>

תכניות נבחרות

מיזם הינקות

הבטחת התפתחות מיטבית ומענה מקיף לפעוטות בגיל הינקות (לידה-3) ולהוריהם על ידי רצף שירותים יישובי רב-מערכתי בהובלת הרשות המקומית.

ג'וסור جسور

חיזוק יכולותיהן של רשויות מקומיות בפריפריה לממש בנייה ושדרוג של תשתיות כבסיס לפעילות קהילתית בתחומי הספורט והתרבות.

קהילות לומדות בשלטון המקומי

יצירת קהילת עמיתים של בעלי תפקיד ברשויות המקומיות כמרחב לשיתוף ידע, למידה והתמקצעות וכבסיס למתן שירות איכותי והנגשת הזדמנויות למוביליות חברתית.

היישוב במרכז

יוזמה חדשנית לקידום מוביליות חברתית דרך חיזוק רשויות מקומיות בפריפריה כך שיוכלו להנגיש הזדמנויות לתושביהן באופן עצמאי ובר-קיימא.

STEM אקוסיסטם

מהלך ייחודי לפיתוח והטמעת אוריינות מדעית וטכנולוגית ומיומנויות המאה ה-21 כמנוף למוביליות חברתית  באמצעות בניית אקוסיסטם יישובי חברתי-חינוכי שיכין את הילדים לאתגרי העתיד.